<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Google Cloud

Vad är Google Cloud? 

Google har varit den bästa platsen att söka efter innehåll på internet i över 20 år, och de har investerat enorma resurser på att skapa en plattform som är optimerad för detta. Detta har också gett många nya tjänster som nu är tillgängliga på Google Cloud Platform (GCP). GCP är en serie molntjänster som driftas på samma infrastruktur som Google använder internt för sina slutanvändarprodukter som Search, Gmail och YouTube.   

Förutom en uppsättning administrationsverktyg innehåller GCP ett antal tjänster i form av olika moduler, såsom datorkraft, lagring, dataanalys och Machine Learning. I synnerhet ligger Google i spetsen för artificiell intelligens och datatolkning. GCP erbjuder också Infrastructure as a Service (IaaS)Platform as a Service (PaaS) och olika andra molnbaserade datatjänster. GCP är en del av Google Cloud, som också inkluderar tjänster som G Suite, företagsversioner av Android och Chrome OS, API:er för Machine Learning och karttjänster. 

Cegal och Google Cloud

Cegal är Google Cloud Services Partner och GSuite Resell Partner. Vi använder Google Cloud Platform (GCP) för att köra integrationer och applikationer i molnet åt kunder och oss själva – och Google har mycket bra tjänster på t ex API Management med Apigee och BigQuery för att lagra och fråga om massiva datamängder och Google AI (ex Tensorflow). Google är en viktig del av Cegals Multi Cloud-strategi.