<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

Google Cloud

Hva er Google Cloud? 

Google har vært det prefererte stedet for å søke etter innhold på internett i over 20 år, og de har investert enorme ressurser på å lage en plattform som er optimalisert for dette. Dette har også gitt mange nye tjenester som nå er tilgjengelige på Google Cloud Platform (GCP). GCP er en pakke med skytjenester som kjører på den samme infrastrukturen som Google bruker internt for sine sluttbrukerprodukter som Search, Gmail og YouTube.  

I tillegg til et sett av administrasjonsverktøy, inneholder GCP en rekke tjenester i form av ulike moduler, som datakraft, lagring, dataanalyse, og Machine Learning. Særlig er Google langt fremme på kunstig intelligens og det å tolke data. Via GCP tilbys også Infrastructure as a Service (IaaS)Platform as a Service (PaaS) og ulike andre skybaserte datatjenester. GCP er en del av Google Cloud, som også omfatter tjenester som, G Suite, bedriftsversjoner av Android og Chrome OS, API-er for Machine Learning og karttjenester.

Cegal og Google Cloud

Cegal er Google Cloud Services Partner og GSuite Resell Partner. Vi benytter Google Cloud Platform (GCP) for å kjøre integrasjoner og applikasjoner i skyen for kunder og oss selv – og Google har meget gode tjenester på eks API Management med Apigee og BigQuery for å lagre og spørre på massive datasett og Google AI (eks Tensorflow). Google er en viktig del av Cegal sin Multi Cloud Strategi.

Lurer du på noe rundt Google Cloud?