<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

SaaS

Hva er Software as a Service? 

Software as a Service (SaaS) er programvare som er levert som en tjeneste via internett til en månedlig leie, i stedet for at programvaren er installert lokalt på PC-ene eller egne servere. 

Brukerne og bedrifter får tilgang til programmene via en nettleser eller via applikasjoner som er installert på datamaskinen som henter informasjon og data fra skyen. SaaS er med andre ord også en skytjeneste. 

E-post, videokonferanse, kontorstøtteprogrammer, forretningssystemer er eksempler på SaaS-løsninger.  

Man skiller ofte mellom såkalte multi tenant-løsninger (tenant = leietager) og single tenant-løsninger. Multi tenant er ekte skyløsninger, der leverandøren leverer én programvare til alle abonnentene. Ved en single tenant-løsning drifter leverandøren ulike løsninger for hvert enkelt kundeforhold. Oracle, Microsoft, Google, Facebook, Apple, Salesforce er eksempler på noen av selskapene som leverer SaaS-løsninger.  

En annen viktig fordel med SaaS-løsninger er at man slipper oppstarts-investeringer som binder kapital. Kostnaden føres løpende i driftsregnskapet og det er dermed oversiktlig og forutsigbart for selskapets økonomi.

Cegal og SaaS

Cegal jobber med en rekke SaaS-løsninger. Blant annet leverer vi SaaS løsningen Connected Energy Hub, som er en fleksibel, moderne og skalerbar MAFI-løsning (måling, avregning, fakturering, innkreving). Løsningen er skreddersydd for nett- og markedsselskaper i energibransjen. Løsningen er modulbasert og kundene kan ta i bruk eller koble fra de ulike modulene ved behov:  

  1. Meter Data Collector   
  2. Billing Module
  3. Insight
  4. Multi Channel Invoicing  
Lurer du på noe rundt SaaS?

Related articles

Software > Energy solutions >Cegal Connected Energy Hub
arrow