<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Om Cegal

Et globalt teknologiselskap som er spesialisert innen energi og sikkerhet.

Vi muliggjør en mer bærekraftig fremtid

Vi former den digitale fremtiden ved å gjøre kompleks IT til digitale suksesshistorier

Cegal er et teknologiselskap som skriver digitale suksesshistorier. Ved å levere ledende industriprogramvare, konsulenttjenester i verdensklasse og forretningskritiske skyløsninger former vi den digitale fremtiden. 

Med 950+ ansatte i ni land vokser vi til å bli et ledende, globalt teknologiselskap for energiindustrien og vi bidrar til den grønne omstillingen. 

“Cegal er menneskene og kulturen. Ingen lager, flyt av varer eller logistikk – bare hjerter og sinn. Derfor er vårt fokus på å bygge en ustoppelig kultur avgjørende for vår suksess, og evnen til å bygge et ekstraordinært teknologiselskap for energiindustrien.”
Dagfinn Ringås CEO

Cegal i tall

950+

Cegal-kolleger over hele verden

9

Land vi opererer i

40+

Ulike nasjonaliteter vi representerer

Bærekraft er Cegals lidenskap

Vi ønsker å bidra til en bærekraftig verden og definerer dette ut fra FNs definisjon av bærekraftig utvikling. 

For oss er bærekraft helt avgjørende i vår visjon om å bli et legendarisk selskap som ansatte elsker å jobbe i og som kunder ønsker å jobbe med. 

Fokusområder for våre tre pilarer:

Vår visjon er å bygge et ekstraordinært teknologiselskap som muliggjør en mer bærekraftig fremtid. 

Finans og investorrelasjoner

Cegal har vokst fra et lokalt oppstartsselskap til en internasjonal aktør. Cegal eies av privatkapital-selskapet Norvestor, grunnleggerne av selskapet og av ansatte. 

Strategiske partnere

Møt noen av våre strategiske partnerne som vi jobber med for å levere verdi til deg

Cegal er en Microsoft Managed Partner i energisektoren samt Microsoft Cloud Service Provider og Microsoft Gold Cloud Partner.
Cegal er Oracle Platinum Partner i Norden og regionens største Oracle kompetansesenter, med 24 spesialiseringer og flere hundre sertifiseringer.
Vi har vært Google Cloud-partner siden 2019. Vi utvikler og leverer løsninger på Google Cloud, og har flere sertifiserte Google Cloud-ressurser.
Accenture og Cegal har som mål å kombinere teknologi, beste praksis, rådgivning og det globale fotavtrykket for å møte den digitale petro-tekniske transformasjonsreisen industrien står overfor.
Som Platinum Partner jobber vi tett, strategisk og målrettet med ODA i det viktige arbeidet med å skape bedre mangfold innen teknologi.
Ettersom energiindustrien går over til en mer bærekraftig fremtid, jobber Cegal med AWS (Amazon Web Services) for å møte behovene til energikunder nå og i fremtiden. Mens kundene fokuserer forretningsprioriteringer, er det behov for å opprettholde dagens drift samtidig som de bygger en bedre morgendag.
dangfinn-ringas-image

Dagfinn Ringås
CEO
Tel: +47 97143146

Ta kontakt med oss for å starte din reise mot digital suksess

Relaterte artikler

microsoft Nyheter
Cegal skinner som Microsoft Gold partner
arrow
Nyheter
Cegal er ODA Platinum partner
arrow
Nyheter
Slik bygger Cegal en ustoppelig kultur
arrow
oracle blogg
Cegal er Nordens ledende Oracle-partner
arrow
Bærekraft
Uten mangfold, blir man en utdatert mastodont
arrow