Vi er en ansvarlig aktør

Vi må ta ansvar utover oss selv for å bidra.