<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Vi er en ansvarlig aktør

Vi må ta ansvar utover oss selv for å bidra.

Ansvar utover oss selv

Vi vil ta ansvar utover oss selv for å bidra til den globale bærekraftagendaen.

Dette gjør vi ved å stille krav til våre leverandører og partnere (Code of Conduct) og gi klare forventninger til interessenter i verdikjeden. Samtidig søker vi å jobbe i partnerskap med andre og samarbeide i leverandørkjeden for å oppnå bærekraftig utvikling. 

Vi er et åpent og transparent selskap. Vi har strenge og tydelige rutiner for antikorrupsjon og et massivt fokus på informasjonssikkerhet i alt vi gjør med tilhørende rutiner og prosedyrer.

Cegal er en ansvarlig samfunnsaktør. FN og EU har identifisert teknologiindustrien som en av de viktigste driverne for å nå FNs bærekraftsmål. Ettersom vi representerer en bransje med betydelig innflytelse, har vi et samfunnsansvar utenfor oss selv.

Partners_Responsibility_beyond_ourselves
En aktiv del av den sirkulære økonomien

Basert på det faktum at vi bruker 2,5 ganger de tilgjengelige ressursene på kloden hvert år, er samfunnet vårt på vei nedover en blindvei og vi skaper irreversible skader. Dette endrer holdninger til hvor ansvarlige vi alle er når det gjelder ressurser og hvordan teknisk utstyr behandles når ansatte ikke lenger er i stand til å bruke det. 

Teknologiindustrien er en del av en verdikjede der betydelige mengder ikke-fornybare ressurser kastes. Dette må endres, og vi må eie vår del av dette ansvaret ved å teste nye konsepter for sirkulær økonomi, for oss selv og i samarbeid med andre. 

Samtidig øker vi kunnskapen vår om endringer og potensielle endringer i politikk og regelverk, slik at vi alltid er oppdatert på hvordan vi kan hjelpe kundene våre med å drive virksomheten så bærekraftig som mulig. En annen del av dette er hvordan vår organisasjon jobber døgnet rundt for å sikre informasjonssikkerhet for våre kunder og oss selv. 

Foretaksstyringen administrert av våre eiere, styret og ledelsen er i samsvar med den internasjonale standarden spesifisert i NS-EN ISO-9001:2015 Quality Management, og vi har et ISO 9001 IQNET-sertifikat 

Helse, sikkerhet, miljø og kvalitet

Vi har laget Cegal Quality Management System for å sikre et felles rammeverk for våre handlinger. Dette systemet sikrer at vi jobber i henhold til de høyeste standardene for helse, sikkerhet, miljø og kvalitet (HSEQ) for våre ansatte, kunder, entreprenører og leverandører. 

Vi er forpliktet til å: 

  • Justere virksomheten vår i samsvar med alle regulatoriske krav.
  • Sørge for et arbeidsmiljø som beskytter våre ansatte og annet personell som er involvert i vår drift, onshore og offshore.
  • Sikre en bærekraftig og miljøvennlig virksomhet der Cegal er en pålitelig forretningspartner, arbeidsgiver og samfunnsaktør.

Cegal Quality Management System er i samsvar med: 

  • Internasjonale standarder spesifisert i NS-EN ISO-9001:2015 Quality Management. ISO 9001 IQNET Certificate

  • Internasjonale standarder spesifisert i NS-EN ISO-14001:2015 Environmental management system. ISO 14001 IQNET Certificate

  • ISO/IEC 27001 er et internasjonalt anerkjent rammeverk for beste praksis for informasjonssikkerhet. Cegal er kompatibel med og jobber etter kravene spesifisert i ISO/IEC 27001:2017. ISO 27001 IQNET Certificate

  • Internasjonale standarder spesifisert i NS-EN ISO-45001:2015 Occupation Health and Safety management system. ISO 45001 IQNET CertificateVåre fokusområder:

Ønsker du en uforpliktende prat med oss om å være ansvarlig aktør? Vi er klare for å hjelpe deg.

Relaterte artikler

Bærekraft blogg
Cegal hjelper ofre for menneskehandel
arrow
Bærekraft
Ungdomsskolejenter vil redde verdenshavene fra savnede containere
arrow
Bærekraft
Cegal hjelper jenter frem i global kode-konkurranse
arrow