<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Vi bidrar til et bedre miljø

Vår innsats er knyttet opp mot FNs bærekraftsmål.

Vårt fokus og bidrag

Å ta vare på miljøet er en sak vi ikke bare bryr oss om, men bidrar til. Vårt fokus innen miljø er delt inn i våre tre hovedområder:

1. Redusere karbonavtrykk. Vi styrer vår miljøpåvirkning. Vårt veikart for ESG (Environmental, Social, and Governance) støtter målet vårt om å bli karbonnøytrale innen 2023.

2. Støtte kundene våre i å nå sine bærekraftsmål ved å tilby digitale teknologier som støtter reduserte utslipp.

3. Superdyktige tech-folk som bidrar til miljøvennlige løsninger, ansvarlig forbruk og produksjon hos våre kunder. Cegals misjon er å skape digitale suksesshistorier i bærekraftige bransjer. Dette er grunnen til at vi har spesialisert oss på energibransjen, og vi har satt oss spesifikke mål om å knytte våre kundeprosjekter til FNs bærekraftsmål.

 

Vi er fast bestemt på å kontinuerlig bidra til å ta vare på planeten vår. Vi arbeider i tråd med den internasjonale standarden spesifisert i NS-EN ISO-14001:2015 Miljøstyringssystem og vi har ISO 14001 IQNET-sertifikatet. 

 

 


Våre fokusområder:


Kontakt oss for en prat om vår forpliktelse til bærekraft.

Relaterte artikler

Energi Fornybar energi Nyheter
Vil bli verdens viktigste tech-selskap for energi
arrow
Suksesshistorier Skytjenester
Med Cegal fikk Easee en global teknologipartner for fremtiden
arrow
Bærekraft Energi Fornybar energi
Med Green Tracker kan store virksomheter halvere energiforbruket
arrow