<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Cegal tar sosialt ansvar

Meningsfylt arbeid

Bygger et legendarisk selskap for energiindustrien

Målet vårt er å bygge et legendarisk selskap som våre ansatte elsker å jobbe for, og som våre kunder elsker å jobbe med.

Derfor fokuserer vi sterkt på meningsfylt arbeid og mangfold. 

Vi ønsker at våre ansatte skal ha meningsfylt arbeid der lik lønn for likt arbeid er sentralt. Hvert år arrangerer vi kampanjer der vi jobber frivillig for meningsfulle saker. 

Vårt viktigste tiltak har vært samarbeidet med Kriminalpolitiet (Kripos) hvor vi har bidratt til å forhindre utnyttelse og overgrep mot barn og unge på nett.

Cegal er et teknologiselskap, og vi bruker våre flinke ansatte og ny teknologi for å bidra til smarte løsninger for å forhindre misbruk på nettet.

Mangfold

Vi er et mangfoldig selskap med mange nasjonaliteter og forskjellige mennesker. I tiden fremover vil vi øke kvinneandelen betydelig i selskapet, og redusere gjennomsnittsalderen på våre nyansatte. 

Uten mangfold når det gjelder kjønn, alder, kulturell bakgrunn og kompetanse vil vi aldri kunne nå målet vårt om å bygge et legendarisk  selskap. Lik lønn for likt arbeid og erfaring, like muligheter uavhengig av etnisitet, seksuell legning, religion og evne er viktig for oss. 

Cegal er Platinum partner i ODA-nettverket, det ledende nordiske nettverket for kvinner innen teknologi. 

Vi er et mangfoldig selskap med mange nasjonaliteter og forskjellige mennesker. I tiden fremover vil vi øke kvinneandelen betydelig i selskapet.

Humanity at Cegal

Humanity at Cegal ble etablert av Cegal-ansatte i september 2015. I dag er Humanity at Cegal en del av Cegal's bærekraftstrategi, med tre viktige fokus områder - bidra til et bedre miljø, ta samfunnsansvar og være en ansvarlig aktør. 

Vi samarbeider med lokale og globale organisasjoner, for å støtte eller finansiere lokale humanitære eller internasjonal utviklingsprosjekter. Vi fokuserer på prosjekter som er relatert til selskapets verdier, vår kjernekompetanse og våre hjerter. 

Women at Cegal

Women at Cegal er et kvinnenettverk og en plattform for både profesjonelle og sosiale aktiviteter for alle kvinner i Cegal. Nettverkets misjon er å forme fremtidens arbeidsplass gjennom utveksling av erfaringer, ferdigheter og personlig utvikling. 

I løpet av 2021 ble Cegal anerkjent som det beste norske mellomstore selskapet knyttet til likestilling og mangfold. 

Hun Spanderer har utviklet Equality Check, en plattform for offentlige og anonyme anmeldelser om oppfatningen av likestilling og mangfold i arbeidslivet. 

I dagens transparente verden er vi vant til å undersøke anmeldelser for hoteller og restauranter, men ikke for arbeidsplassen vår. Noe som er rart ettersom hvor vi velger å jobbe er en viktig avgjørelse. Les mer om våre ansattes vurderinger av oss her

Vår CEO Dagfinn Ringås vant prisen ODA Awards Man

Dagfinn vinner pris

Dagfinn Ringås, administrerende direktør i Cegal, ble tildelt «ODA Awards Man» under «ODA Awards 2021». For å nå ODAs mål om 40% kvinner innen teknologi, må menn og kvinner samarbeide på tvers av alder, bakgrunn og ferdighetssett. For å bidra til dette målet, gis «ODA Awards» som en anerkjennelse for fokusert arbeid utført av organisasjoner eller enkeltpersoner for å øke mangfoldet innen teknologi. 

Er det å lære opp menn den beste måten å bekjempe ubevisste fordommer? Les vår administrerende direktør Dagfinn Ringås intervju med Equality Check 

 

FijiStiftelsen - Norway Safe Houses

FijiStiftelsen Norway Safe Houses - Cegal

Cegal er stolt over å være partner i FijiStiftelsen's største prosjekt hittil - å bygge Norway Safe Houses, som er et evakueringssenter i Wainibuka på Fiji som skal huse innbyggerne ved neste flom eller syklon. Prosjektet ble igangsatt etter at syklonen Winston traff området svært kraftig, og skadene på skolene og landsbyen var enorme og alvorlige. 

 

Evakueringssenteret skal tjene flere formål og inneholde et stort flerbruksrom, som kan fungere som klasserom eller gymsal, toaletter, kjøkken, bibliotek, et rom for medisinske undersøkelser og helse, og sist men ikke minst, et rom for at kvinnene i landsbyen skal kunne lage sin egen bedrift hvor hjelp til selvhjelp er et viktig steg ut av fattigdom.

Les mer og se video presentasjon av prosjektet her >

SOS barnebyer - Digital Village

Kenya_SL-Nairobi-BuruBuru_Ahmed-Mihaimeed_20180307_112236

Cegal er stolt over å være partner i Digital Village-prosjektet som drives av SOS-barnebyer. I dette prosjektet jobber SOS-barnebyer og deres partnere for å fylle det digitale gapet og gi marginaliserte barn like muligheter gjennom teknologi. I Norge initierte SOS-barnebyer dette prosjektet sammen med teknologigründer Isabelle Ringnes.  

346 millioner barn over hele verden har ingen tilgang til den digitale verden. I Norge sitter over 400 000 innbyggere fast i det digitale gapet. Siden starten i 2017 har mer enn 15 000 barn, unge og omsorgspersoner i SOS-barnebyer-programmet over hele verden fått tilgang til digitale verktøy og opplæring. 

Cegal er et selskap med sterk teknologikompetanse, og vi jobber med å løse IT-utfordringer. I Digital Village bruker vi vår ekspertise til å forstå det digitale gapet. Vi planlegger en workshop for å dele vår kunnskap om digitalisering, beskyttelse av barn på nett, og levere IT-løsninger som snakker et språk barn kan forstå.

Les mer om Digital Village her >

Kripos

Cegal har sammen med Kripos etablert en gruppe frivillige som undersøker hvordan vi kan bruke vår teknologikompetanse for å redusere denne vesentlige utfordringen. Vi inviterte andre teknologibedrifter til å bli med oss i det vi kaller «Dugnad til barnas beste». 

Humans for Humans

Vi jobber sammen med «Humans for Humans» for å bekjempe menneskehandel. Menneskehandel er et bekymringsfullt problem i Norge og resten av verden.

I Norge opp mot 300 offer for menneskehandel er identifisert hvert år.

 Les hvordan våre ansatte jobber pro bono for å kjempe i mot denne moderne versjonen av slaveri.

 

«Humans for Humans» er en organisasjon som jobber for å hjelpe ofre for menneskehandel. Cegal har bidratt til å lage en nettbasert kommunikasjonsplattform som er sikret mot overvåking og gjør det tryggere for ofre for menneskehandel å kommunisere med de som kan hjelpe. Det gjør det også lettere for frivillige å samarbeide og dele informasjon. 

Girl Tech Fest

Girl Tech Fest (GTF) er et initiativ for å øke jenters interesse for teknologi og vitenskap. I fjerde og femte klasse kan jenter bli med på en skoledag utenom det vanlige, fylt med eksperimenter og øvelser med fokus på teknologi. På GTF får deltakerne være kreative og innovative, og de lærer at teknologibransjen også består av kvinner og jenter!

Les mer om Cegals robotikktimer på Girl Tech fest >

 

Girl Tech Fest i Mexico

Kampen for flere kvinner i tech handler ikke bare om Skandinavia. Vi i Cegal ønsker å bidra til å øke mangfoldet i bransjen også utenfor Norge. Derfor har vi valgt å støtte Girl Tech Fest i Mexico. I Norge er Girl Tech Fest en stor suksess, og vi vil gjerne bidra til å gi jenter i Mexico de samme mulighetene. Ja, Mexico er langt unna Norge – men tech er grenseløst og like aktuelt overalt.NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Våre fokusområder:


Ønsker du en uforpliktende prat med oss om sosialt ansvar? Vi er klare for å hjelpe deg.

Relaterte artikler

Nyheter
Cegal er ODA Platinum partner
arrow
Bærekraft
Slik jobber Cegal med bærekraft
arrow
Bærekraft
Ungdomsskolejenter vil redde verdenshavene fra savnede containere
arrow
Bærekraft
Cegal hjelper jenter frem i global kode-konkurranse
arrow
Bærekraft
Uten mangfold, blir man en utdatert mastodont
arrow