<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Cegal hjelper ofre for menneskehandel

Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et nestegenerasjons teknologiselskap som gjør en bærekraftig framtid mulig. Vi former den digitale framtiden, og snur komplekse IT-utfordringer til digitale suksesshistorier.
08/10/2021 |

I Norge oppdages det opptil 300 ofre for menneskehandel hvert år. Cegal lar ansatte bruke arbeidstiden til å hjelpe i den viktige kampen mot denne formen for moderne slaveri.

– Vi har hjulpet til med å lage en avlyttingssikker, webbasert kommunikasjonsplattform som gjør det tryggere for ofre for menneskehandel å kontakte hjelpere. I tillegg er det enklere for frivillige som jobber mot menneskehandel å samarbeide og dele informasjon, forteller Vitaly Moshkov.

Til daglig jobber Moshkov som sjefskonsulent og «techmentor» i Cegal og som en del av jobben bidrar han også som frivillig i arbeidet mot menneskehandel gjennom organisasjonen Humans for Humans.

Et alvorlig problem

Menneskehandel, også kalt «human trafficking», er et stort og alvorlig problem på verdensbasis. FN antar at det globalt er 40,3 millioner ofre for menneskehandel eller moderne slaveri. Disse utnyttes ofte i sexindustrien, eller som som «medhjelpere» i ulike former for kriminalitet, men også i vanlig arbeidsliv som ulønnede arbeidere. Menneskehandel skjer i alle land – også i Norge. Hvert år avdekkes det mellom 100 og 300 ofre her til lands.

FNs generalsekretær, António Guterres, understreker hvor alvorlig menneskehandel er:

Menneskehandel er en avskyelig forbrytelse som skjer rundt oss. Ofrene, hvorav 30 prosent er barn, er utsatt for tvangsarbeid, seksuell utnyttelse og andre former for overgrep. Vi må gjøre mer for å bringe kriminelle for retten, og hjelpe ofre med å gjenoppbygge livet.

Støtter kampen mot menneskehandel

Heldigvis finnes det en rekke organisasjoner som jobber for å hjelpe ofre for menneskehandel, i tillegg til FN og andre myndighetsorganisasjoner. En av dem er Humans for Humans, som ble etablert i 2020 i Oslo, og hvor Cegal både er partner og sponsor.

Humans for Humans gir gratis psykisk og mental helsehjelp til ofre for menneskehandel og bistår folk som jobber med menneskehandel. I tillegg jobber organisasjonen for å få myndigheter og lokalmiljøer til å jobbe mot denne formen for kriminalitet.

Vitaly Moshkov var initiativtaker til Cegals partnerskap med Humans for Humans.

Hackathon mot menneskehandel

Vanligvis lager vi kode for å forbedre eller optimalisere et eller annet system som til syvende og sist resulterer i at systemeieren blir litt rikere. Den merkantile driveren er helt grei og nødvendig. Samtidig er det både spennende og viktig for meg, og jeg tror for oss alle, å kunne bruke IT til å redde liv, sier Moshkov.

Det første prosjektet i samarbeid med Humans for Humans dreide seg om å bistå med å lage en løsning som gjør livet til flyktninger tryggere og mer forutsigbart. I november 2020 var Cegal en av samarbeidspartnerne for en anti-trafficking hackathon. Målet var å utvikle en webplattform/app for å styrke organisasjonens arbeid mot menneskehandel. Den digitale plattformen som skal brukes av ofre for menneskehandel må blant annet sikre anonymitet knyttet til informasjon og kommunikasjon.

– Med koronapandemien ble det mer presserende å få på plass en digital plattform og flytte arbeid og kommunikasjon over i en digital verden. Med en hackathon ville vi få gode løsninger på plass raskt, forteller Moshkov. Til daglig jobber han mest med integrasjonsplattformer, som Oracle SOA og Microsoft Azure.

Cegal gir jobb med mening

Samarbeidet med Humans for Humans er i tråd med Cegals strategi som også legger vekt på meningsfullt arbeid. Cegals ansatte kan jobbe pro bono i flere meningsfylte prosjekter.

En av våre tre hjertesaker er at vi i Cegal skal ta sosialt ansvar. Derfor passer det godt at vi støtter Humans for Humans både som en av hovedsponsorene og ved å bidra med vår tekniske ekspertise

Konsernsjef Dagfinn Ringås i Cegal

Han legger til at Cegal har valgt å støtte prosjekter og organisasjoner som på ulike måter hjelper mennesker og bidrar til en bedre verden.

– I Cegal ønsker vi virkelig å ta sosialt ansvar og være en ansvarlig aktør og vi merker at dette er veldig meningsfullt for mange ansatte, fortsetter Ringås.

Les om hvordan vi jobber med bærekraft i Cegal >

– Vi må fortsette å hjelpe Humans for Humans og andre lignende organisasjoner med det vi iCegal kan best – nemlig å forbedre menneskers livskvalitet ved hjelp av sikre og robuste IT-løsninger, tilføyer Moshkov.

Humans for Humans er en frivillig organisasjon med fokus på mental helse blant ofre for menneskehandel. I dag er det ni frivillig i organisasjonen som jobber med:

  • Behandling: gratis mental helsehjelp for ofre for og folk som jobber med menneskehandel
  • Motvirke menneskehandel: Utvikler kampanjer, opplysningsmateriell og læremidler som belyser temaet.
  • Bedre tilbud: Utvikler hele tiden det fysiske og digitale hjelpetilbudet. Støtter forskningsprosjekter og utvikling av offentlige hjelpetjenester.
Ønsker du en uforpliktende prat med oss?

Vi er klare til å hjelpe deg.

Related articles

blogg
Cegal vant pris for mangfold og likestilling
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow
Bærekraft
Ungdomsskolejenter vil redde verdenshavene fra savnede containere
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow
Bærekraft
SYSCO med robotikk-klasser på Girl Tech Fest
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow