<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

SOA

Hva er SOA (Service Oriented Architecture)?

Service Oriented Architecture (SOA) eller Tjenesteorientert arkitektur samler funksjoner i enheter eller tjenester som utviklere gjør tilgjengelige for andre. Slik kan man kombinere forskjellige tjenester og gjøre dem tilgjengelig for gjenbruk. Viktig her var standardisering av protokoller og sikkerhet, slik at man kunne bygge applikasjoner på veldefinerte måter – og at det var enkelt å ta tjenestene i bruk. Eksempelvis er det mange standarder rundt SOAP-protokollen.

Disse tjenestene skulle kunne gi forretningsverdi, støtte opp om strategiske mål, gi gode muligheter for interoperabilitet, tilby delte tjenester, fleksibilitet og kunne tilpasses over tid. SOA kommer ut fra distribuert databehandling og modulær programmering og har gitt et godt fundament for mikrotjenester, cloud computingSaaS mm.

Oracle implementerte dette i sin SOA Suite som har hatt meget stor utbredelse og var en sentral komponent for mange kunder for integrasjon.

Erstatninger for dette er andre typer integrasjoner – i sky – eks Azure API Manager, Azure Logic Apps, Kafka eller Oracle Integration Cloud.

Cegal og SOA

Cegal har jobbet med SOA i over 10 år – det startet med bruk av Oracle Service Bus og Oracle SOA Suite. Flere av våre kunder har hatt eller har integrasjonsplattformer som er basert på SOA prinsipper. SOA er kanskje ikke det hotteste buzzordet nå til dags – men det har vært et viktig steg i retning av å definere hvordan man jobber effektivt med integrasjoner og APIer.

Related articles

Migrasjon til Oracle Cloud – tre virksomheter deler sine...
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow
Skytjenester oracle
Skal du ta Oracle til skyen? Vurdér økonomi, teknologi og lag en...
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow