<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

SOA

Vad är SOA (Service Oriented Architecture)?

Service Oriented Architecture (SOA) eller Tjänsteorienterad arkitektur samlar funktioner i enheter eller tjänster som utvecklare gör tillgängliga för andra. På så sätt kan du kombinera olika tjänster och göra dem tillgängliga för återanvändning. Viktigt här är standardiseringen av protokoll och säkerhet, så att man kan bygga applikationer på väldefinierade sätt – och att det är lätt att använda tjänsterna. Det finns till exempel många standarder kring SOAP-protokollet.

Dessa tjänster ska kunna ge affärsvärde, stödja strategiska mål, ge goda möjligheter till interoperabilitet, erbjuda delade tjänster, flexibilitet och kunna anpassa sig över tiden. SOA är baserat på distribuerad databehandling och modulär programmering och har gett en bra grund för mikrotjänster, molntjänster, SaaS etc.

Oracle har implementerat detta i sin SOA Suite som är mycket utbredd och är en nyckelkomponent för många kunder för integration.
 
Alternativ till Oracle SOA Suite är andra typer av integrationer i molnet – t.ex. Azure API Manager, Azure Logic Apps, Kafka eller Oracle Integration Cloud.

Cegal och SOA

Cegal har arbetat med SOA i över tio år – det började med användning av Oracle Service Bus och Oracle SOA Suite. Flera av våra kunder har haft eller har integrationsplattformar som bygger på SOA-principer. SOA är kanske inte det hetaste buzzordet idag – men det har varit ett viktigt steg mot att definiera hur man kan arbeta effektivt med integrationer och APIer.

 

Undrar du något om SOA?