<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Microservices

Vad är Microservices? 

Microservices – även känt som Microservices Architecture – är en arkitektonisk stil som strukturerar en applikation som en samling tjänster som:

  • Är mycket underhållbar och testbar
  • Minskar beroendet mellan tjänsterna till ett minimum
  • Är organiserad kring affärsfärdigheter
  • Ägs av ett litet team

Microservices-arkitekturen möjliggör snabb, frekvent och pålitlig leverans av stora, komplexa applikationer. Det gör det också möjligt för en organisation att utveckla sin teknikstack.

Cegal och Microservices

Cegal har länge implementerat detta i projekt, både med kunder men också i vår interna produktutveckling. Vi betraktar oss själva som en av de första som började använda Microservices i Norden, så väl som att vi är tankeledare när det gäller moderna programvaruarkitekturer relaterade till Microservices.

Hör intervjun med vår teknikexpert Arturo om Microservices och Open Source här>

Möt Arturo – en av våra specialister på Microservices>

Undrar du något om Microservices?