<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Open Source

Vad är Open Source?

Programmerare och företag kan välja att tillhandahålla öppen källkod till ett dataprogram på internet så att andra kan inspireras, redigera och kostnadsfritt utveckla den. Detta kallas Open Source och på svenska öppen källkod eller “FLOSS” (Free/Libre Open Source Software).

 

Öppen källkod är utrustad med en licens som specificerar friheten samt användarrättigheterna som kommer med programvaran. GNU General Public License (GPL) är den mest använda licensen för öppen källkod. Dock finns det en rad olika licenser med små variationer i användarrättigheterna. Många programvaruföretag skapar sina egna öppna licenser som är specialanpassade.

Öppen källkod visar att programvara som distribueras görs under förutsättning att källkoden ska vara tillgänglig för användarna. Det innebär att användaren får insyn i hur programvaran fungerar och kan därför korrigera fel och bidra med förbättringar.

Användaren kan vara ett företag, privatperson eller betalda programvaruutvecklare som kan skräddarsy programvaran för sin användning. Den förbättrade programvaran ska delas med allmänheten eftersom principen för öppen källkod är att rättigheter och förbättringar ska föras tillbaka till gemenskapen (ekosystemet) och vara tillgängligt för alla användare. Detta är ett sätt som gör att program som är distribuerade med öppen källkod snabbare uppnår hög kvalitet vilket är en fördel för alla.

Andra fördelar med öppen källkod kan vara lägre programvarukostnader, säkerhet och stabilitet, skydd av personlig integritet samt att användarna får större frihet att kontrollera hårdvaran jämfört med om man har en köpt applikation.

Software/programvaror med öppen källa och kod har en stor påverkan på världssamhället och har hjälpt användare som inte har kapital för att köpa kommersiella versioner av programvaror som kan ha ett högt pris eller kräva ett dyrt medlemsskap.

Exempel på några stora välkända projekt baserade på öppen källkod är operativsystemet Linux, webbservern Apache Web Server, webbläsaren Firefox och publiceringsverktyg för webbsidor (CMS) WordPress och relationsdatabasen MySQL.

Många stora företag i världen har öppen källkod för att dra nytta av samhällsdriven utveckling, några exempel är Facebook, Spotify och Netflix.

Programmeringsspråket Java är också byggt på öppen källkod, bortsett från en liten del av koden som Sun inte hade upphovsrätt för.

Cegal och Open Source

Cegal har ökat investeringen i Open Source-teknologi genom åren. Detta gjordes inte bara för att främja användningen av sådana komponenter, utan också för att bidra med kod för superrelevanta projekt som Kafka, Trino, Airlift, Hashicorp Nomad, etc.

Se på video från Kafka summit Europe 2021>

Undrar du något om Open Source?