<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

HashiCorp Nomad

Vad är HashiCorp Nomad?

HashiCorp Nomad är en enkel, flexibel och produktionsklassad “workload orchestrator” som gör det möjligt för företag att distribuera, hantera och skala alla applikationer, oavsett om det är containerbaserat, legacy eller batch, över flera regioner, på privata och offentliga moln.  

Cegal och HashiCorp Nomad

Cegal har använt HashiCorp Nomad som ett alternativ till plattformar som Kubernetes eller Open Shift, särskilt i fall som involverar molnmigrering eller mycket heterogena arbetsbelastningar. HashiCorp Nomad är okomplicerat och lätt att implementera.

Vi är i ständig dialog med HashiCorp Nomads produktteam och bidrar med kod, dokumentation, feedback och observationer kring produkt-roadmap.

Läs om en av våra tekniska experter – Arturo – här >