<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

HashiCorp Vault

Vad är Hashicorp Vault?

HashiCorp Vault är ett verktyg för säker åtkomst av hemligheter. En hemlighet är allt du vill kontrollera åtkomst till, till exempel API-nycklar, lösenord eller certifikat. HashiCorp Vault ger ett enhetligt gränssnitt för att utföra hemlig hantering, samt en modern, skalbar och API-driven lösning där både system och människor enkelt kan komma igång.

Cegal och Hashicorp Vault

HashiCorp Vault är en viktig teknik för oss tack vare dess förmåga att lösa viktiga säkerhetskrav som vi vanligtvis möter hos våra kunder. Enligt vår uppfattning och erfarenhet är detta det ledande alternativet på marknaden när det gäller hemlig hantering och distribuerad säkerhet.

Undrar du något om HashiCorp Vault?