<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

HashiCorp

Vad är HashiCorp?

HashiCorp är ett open-source baserat programvaruföretag som är grundat av Mitchell Hashimoto och Armon Dadgar 2012, med målet att revolutionera datacenteradministration: applikationsutveckling, leverans och underhåll.

HashiCorp bygger verktyg för att underlätta införandet av Cloud-Native genom att presentera lösningar som spänner över de vanligaste hålen relaterade till affärssystemets underliggande infrastruktur och plattform.

Cegal och HashiCorp

Cegal är en partner till HashiCorp sedan 2019. Vi menar att det här är ett företag som konsekvent bygger robust, modern och målinriktad programvara som vanligtvis är väl lämpad att distribuera till våra kunder för att lösa mycket specifika utmaningar kopplat till exempelvis:

  • Virtualisering
  • Automatisering
  • Säkerhet
  • Lastbalansering
  • Routing och nya tjänster etc.

Vi har flera referenscase som rör denna teknik och har också hållit föreläsningar vid evenemang som HashiTalks och HashiConf.

Läs om vår teknikexpert Arturo Viveros >