<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Cloud Native

Vad är Cloud Native? 

Cloud Native är ett tillvägagångssätt för att bygga och köra system som utnyttjar leveransmodellen för cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS) genom en kombination av verktyg och bästa praxis. Detta gäller skalbara applikationer i moderna och dynamiska miljöer som privata, offentliga och hybridmoln.

När företag bygger och kör applikationer med en Cloud-Native-arkitektur, tar de nya idéer till marknaden snabbare och svarar snabbare på kundernas krav. Containers, Service Mesh, Microservices och förklarande API:er är bra exempel på detta tillvägagångssätt.
Cegal och Cloud Native

Cegal har investerat mycket i Cloud Native-resan och vi hjälper våra kunder att navigera i ett landskap som kan vara ganska överväldigande, med fokus på den teknik som är relevant för modernisering av befintliga system och innovation. Just nu arbetar vi med verktyg inom många viktiga teknologier som räknas som Cloud Native, för att nämna några: Kafka, Kubernetes, Azure Data Factory, Zipkin eller Hashistacken.
 
Vi är också väl bekanta med moderna mönster som är användbara för att använda detta tänkesätt, till exempel: Infrastructure as Code, GitOps.

Möt Arturo – en av våra Cloud Native-experter >

 

Undrar du något om Cloud Native?