<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Containerteknologi

Vad är Containerteknologi? 

Containerteknologi, även känt som endast container, är en metod för att packa ett program så att det kan köras isolerat från andra processer. Stora molntjänstleverantörer, såsom Amazon Web Services, Microsoft Azure och Google Cloud Platform, har anammat containerteknologi, med programvara som Docker, Apache Mesos, rkt och Kubernetes.

Containerteknologi har fått sitt namn från sjöfartsindustrin. Istället för att hitta ett unikt sätt att skicka varje produkt placeras gods i stålbehållare / containrar, utformade för att plockas upp av kranen på kajen och skickas i fartyget, som är designat för att uppfylla containerns standardstorlek. Genom att standardisera processen och hålla varorna ihop kan containern flyttas som en enhet och det kostar mindre att göra det på detta sätt.

Container är en enklare variant av traditionell virtualisering. Varje container tror själv att det är en fullfjädrad server eller ett operativsystem. I själva verket använder containern det underliggande operativsystemet. Detta säkerställer att det fungerar exakt så som en utvecklare vill att det ska fungera. Vanligtvis körs bara en tjänst per container. 

Istället för att ett företag kör 50 tjänster från 20 servrar kan du till exempel köra 50 containrar på en handfull servrar. 

En av fördelarna med containrar är att du uppnår fullständig isolering av installerad programvara. Många (gamla) system är tyvärr tillverkade så att de vill ha en hel server ensam. Med containrar kan du placera dem tillsammans utan att systemen stör varandra, samtidigt som du använder resurserna bättre. 

Containerdrift ställer ofta höga krav på stabilitet. Många containrar ger inte mycket utrymme för manuella rutiner. Därför kontrolleras de ofta med Kubernetes, Nomad, Docker Swarmeller liknande. Dessa system ger automatisk felkorrigering och skalning. Det senare är viktigt för vissa tjänster som applikationsservrar, där behovet av kapacitet kan förändras under dagen eller året. 

Cegal och Containerteknologi

Programleverantörer vill ofta att du ska komma igång snabbt med deras tjänster och leverera färdiga boxar som du kan använda i alla moderna molnlösningar. Cegal använder detta när vi levererar IT-system till våra kunder; våra lösningar är förpackade och kan köras i kundens eget datacenter eller i molnet med standard containerteknik. 

Undrar du något om detta?