<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

AWS

Vad är AWS (Amazon Web Services)? 

AWS (Amazon Web Services) har en global molnplattform som erbjuder hundratals IT-tjänster från ett globalt nätverk av datacenter. AWS har miljoner kunder, allt ifrån nystartade företag till de största företagen och offentliga organisationer.

AWS är utvecklad och publicerad av Amazon, ett amerikanskt IT-företag, mest känd för ehandelsplattformen Amazon.com och användartekniker som Amazon Kindle och Amazon Echo. Amazon är känt för att ha revolutionerat näthandeln.

Cegal och AWS:

Cegal har ett antal konsulter som är certifierade i AWS. Vi är ofta involverade i arkitekturen för databasmigreringar till AWS- och Apache Kafka-installationer, liksom underhåll i AWS. Vi har god erfarenhet av Oracle databas på AWS och har bland annat skapat RDS-instanser (Amazon Relational Database Service) och migrerat databaser till RDS (Databas som en tjänst) med hjälp av Oracle datapump. Vi har också konfigurerat RDS Multi-AZ för hög tillgänglighet och läsreplikat för disaster recovery och rapporteringsändamål.

Vi har också stor erfarenhet av migrering och drift / administration av SQL Server på RDS. Förutom databasrelaterade uppgifter i AWS har vi arbetat som aktiva rådgivare för installation, underhåll och användning av Apache Kafka i AWS.

Möt Dalibor, en av våra AWS konsulter >