<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

IaaS

Vad är IaaS? 

Infrastruktur som en tjänst, (Infrastructure as a Service / IaaS) är en infrastruktur för databehandling som hanteras och styrs via Internet. Här kan du skapa din egen miljö med virtuella maskiner och virtuella nätverk. Du sätter upp allt från grunden och installerar operativsystem och servrar – detta blir en ersättning för att investera i en dyr fysisk server på kontoret.  

Cegal och IaaS

Cegal har erfarenhet av IaaS på Oracle Cloud Platform, Azure, Google Cloud Platform och Amazon Web Services.