<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Datacenter

Vad är ett datacenter?  

Ett datacenter är precis som namnet antyder ett datacenter, alltså en plats som innehåller data. Det kan också ses som en fabrik som producerar data. Ett datacenter är med andra ord en byggnad eller delar av en byggnad som rymmer datorer, nätverksenheter, datalagringssystem och annan tillhörande hårdvara.

Datacenter är grunden för molnet och molntjänsterna. Därför ställs hårda krav på hur moderna datacenter byggs och drivs vad gäller säkerhet, passerkontroll, redundans av strömförsörjning och internetaccess och så vidare. Därför är ett antal leverantörer specialiserade på att bygga och drifta datacenter, medan andra företag som Oracle, Microsoft, Amazon och Google tillhandahåller själva datortekniken.

Datacenter är mycket energikrävande eftersom datorer och annan hårdvara producerar mycket värme. Därför krävs mycket energi för kylning. De flesta av de stora leverantörerna av molntjänster kräver att energin som används för datacenter är förnybar energi.

Cegal och datacenter:

Cegal har ett hybriddatacenter som gör att våra kunder kan kombinera flera externa datacenter. Detta datacenter tillhandahåller tjänster från Cegals datacenter (Cegal Cloud), Microsofts datacenter (Azure) och eventuella tredjepartsdatacenter som kunden önskar inkludera. 
  

Undrar du något om Datacenter?