<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Datasenter

Hva er et datasenter?  

Et datasenter, er som navnet sier, et senter for data, altså en lokasjon som inneholder data. Det kan også sees på som en fabrikk som produserer data. Med andre ord er et datasenter en bygning eller deler av en bygning som huser datamaskiner, nettverksenheter, datalagringssystemer og annen tilhørende maskinvare.   

Datasentre er fundamentet for skyen og skytjenester. Derfor stilles det tøffe krav til hvordan moderne datasentre bygges og driftes med hensyn på sikkerhet, adgangskontroll, redundans på strømforsyning og internettilgang og så videre. Derfor har en rekke leverandører spesialisert seg på å bygge og drifte datasentre, mens andre selskaper, som Oracle, Microsoft, Amazon, Google, leverer selve datateknologien.   

Datasentre er svært energikrevende siden datamaskiner og annen maskinvare produserer svært mye varme. Derfor kreves det mye energi til kjøling. De fleste av de store leverandørene av skytjenester krever at strømmen som brukes til datasentre er fornybar energi.  

Cegal og datasenter:

Vi har et hybrid datasenter som lar kundene våre kombinere flere eksterne datasenter. Dette datasenteret leverer tjenester fra vårt sitt datasenter (Cegal Cloud), Microsoft sin datasenter (Azure) og eventuelle 3. parts datasenter som kunden ønsker å inkludere. 
  

Les mer om Cegal Datasenter/IT-plattform her >