<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
 • Cloud operations
 • Programvare
 • Konsultenttjenester

Cloud Computing

Hva er Cloud Computing? 

Cloud Computing, sky, skyen eller skytjenester på norsk, er en samlebetegnelse på felles IT-tjenester som tilbys enkeltpersoner eller virksomheter fra et nettverk av datasentre. Dette kan eksempelvis være infrastruktur som en tjeneste (IaaS), plattform som en tjeneste (PaaS) eller programvare som en tjeneste (SaaS). I skyen tilpasses datakapasiteten etter behov og man betaler for det man bruker. 

En fordel med skytjenester er at brukerne har tilgang uansett hvor de befinner seg – på jobb, hjemme eller på reise.  Det finnes en rekke tilbydere av skytjenester, som OracleMicrosoft, Amazon og Google.

Karakteristikker ved skytjenester

 • Behovsbasert og selvbetjent: Sluttbruker skal kunne bestille og opprette ressurser selv, for eksempel Servere, nettverk eller lagring, etter behov og uten involvering av menneskelige eller manuelle prosesser hos tjenestetilbyder.

 • Tilgang over nett: Kapasitet er gjort tilgjengelig over et nettverk og aksessert gjennom standardmekanismer gjennom enten en tynn-klient eller tykk-klient, for eksempel: mobiltelefon, laptop, arbeidsstasjon etc.

 • Delte ressurser: Tilbyderen av skytjenester har slått sammen ressurser til å betjene et større sett av kunder ved å bruke en multi-tenant modell. Både fysiske og virtuelle ressurser blir allokert automatisk og dynamisk basert på brukers behov. Bruker, eller administrator har bevist ikke kontroll på hvilke spesifikke fysisk ressurser tjenesten kjører på da tjenestelaget er abstrahert fra fysisk infrastruktur. Dette er bevisst og gjøres for å optimalisere ressurser som lagring, prosessering, minne, nettverk og båndbredde.

 • Umiddelbar fleksibilitet: Kapasitet kan raskt skaleres opp eller ned ut ifra behov – i noen tilfeller automatisk ut ifra belastning og behov. For kunde og forbrukeren skal ressursene virke “uendelige” og kundens behov skal kunne dekkes umiddelbart.
 • Målbart: Skytjenester skal kunne måle all ressursbruk automatisk ned til hver enkelt ressurs. Ofte gjelder dette lagring, prosessering, båndbredde, antall brukere som er aktive mm. Hensikten bak en slik måling er blant annet utregning ressursbruk for å belaste kunder med korrekt kostnader.

Tjenestemodeller i skyen

 • Infrastruktur som en tjeneste (infrastructure as a Service / IaaS), som gjelder levering av datainfrastruktur som en tjeneste over et nettverk. Kunden har kontroll over relevante applikasjoner, servere, operativsystemer og lagringsmuligheter, samt i noen tilfeller visse elementer i nettverket (for eksempel på brannmursiden).

 • Plattform som en tjeneste (Platform as a Service / PaaS), hvor kunden innfører applikasjoner utviklet/kjøpt av kunden i leverandørens nettsky-infrastruktur gjennom å benytte programmeringsspråk og verktøy støttet av leverandøren. Kunden har kontroll over egne applikasjoner, men har ikke kontroll over nettverk, servere, operativsystemer eller lagringsmuligheter.

 • Programvare som en tjeneste (Software as a Service / SaaS), som er en
  modell for leveranse over et nettverk hvor kunden benytter leverandørens applikasjon(er) på en nettsky-infrastruktur. Kunden har i utgangspunktet ikke kontroll over verken applikasjoner, nettverk, servere, operativsystemer eller lagringsmuligheter.

Leveransemodeller i skyen

Skytjenester kan leveres på ulike måter. Det er felles enighet i bransjen om følgende leveransemodeller:

 • Offentlig sky / Public Cloud: Offentlig nettsky er en tjeneste som blir solgt på det åpne markedet – Det vil si standardiserte løsningene som stort er likt for alle kunder. De største leverandørene er Google, Amazon og Microsoft. En offentlig nettsky kan også være en del av arkitekturen til programvareprodusenter som produserer egne software-løsninger som leveres over internett. En sluttkunde kan dermed være bruker av offentlige skytjenester, uten å ta stilling til underliggende infrastruktur.

 • Privat sky / Private Cloud: En privat sky er en lukket tjeneste som er avgrenset til virksomheten selv. Her vil ressursene leveres fra egne datasenter-ressurser, men må allikevel oppfylle kravene til karakteristikker og tjenestemodeller for å kalles en sky. Drift at den underliggende infrastrukturen og styringssystemene gjøres i dette tilfellet av virksomheten selv. Virksomheter har mulighet til å drifte sin egen sky, men om virksomheten ikke har kompetanse eller finansielle muskler vil ikke stordriftsfordeler eller samme grad av sikkerhet som privat sky oppnås.

 • Gruppe sky / Community Cloud: Dette er i stor grad det samme som privat sky. Forskjellen er at dette er en plattform som blir tilgjengeligjort til et større, men begrenset mengde aktører. Eksempel ville vært en egen sky kun tilgjengelig for offentlige virksomheter.

 • Hybrid sky / Hybrid Cloud: Dersom virksomheten tar i bruk en kombinasjon av offentlig sky og privat sky kalles dette hybrid sky.
Cegal og Cloud Computing

I Cegal kjenner vi til de ulike skyleverandørenes stryker og hjelper våre kunder med å velge riktige løsninger når de skal opp i skyen. Dette gjør vi sammen med våre partnere Oracle, Microsoft, Google og Amazon. 

For eksempel var vi den første nordiske aktøren som hjalp kunder som har Oracle-databaser med å flytte de opp i skyen ved hjelp av Oracle/Microsoft samarbeidet som ble inngått i 2019, hvor de ble enige om å fysisk koble sammen sine ulike datasentre. Samarbeidet mellom Microsoft og Oracle løser et behov som kundene har hatt i mange år.

Det gjør det mulig å sette opp en mer moderne IT-arkitektur som gjør at du kan utnytte dine verdifulle data til å utvikle moderne applikasjoner for fremtiden. Samtidig kan du spare store kostnader både til lisenser og maskinvare. 

Relaterte artikler

microsoft Skytjenester
Integrasjoner er nøkkelen til suksess med skytjenester
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow
microsoft Skytjenester oracle
Cegal får Oracle og Microsoft til å spille på lag
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow
Suksesshistorier Skytjenester oracle
Skobutikk-kjede med raske skritt til skyen
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow