<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Interconnect

Vad är Interconnect?  

Sommaren 2019 tillkännagav Oracle och Microsoft ett samarbete för att koppla samman  («Interconnect») Oracle Cloud med Microsoft Azure. Partnerskapet innebär interoperabilitet mellan de två molnen, vilket gör det möjligt för företag att migrera till molnet och köra affärskritiska datalaster mellan Microsoft Azure och Oracle Cloud. 

 

Med det nya partnerskapet kan kunder till exempel ansluta Azure-tjänster, såsom Analytics och AI, med data från Oracle Cloud-databasen. På detta sätt säkerställer samarbetet att kunderna får det bästa av två världar och en “one-stop shop” för alla molntjänster och applikationer de behöver. Nya tjänster kan testas kontinuerligt från både Oracle och Microsoft och du kan välja beroende på vem som levererar bäst. 

Fler och fler av Microsofts och Oracles molndatacenter är nu fysiskt ihopkopplade, vilket gör det möjligt att uppnå mycket snabba svarstider och hög prestanda. Det är möjligt att nå hastigheter som ligger långt över vad de flesta kunder har mellan utrustning i samma datacenter. Således kan databaser placeras i ett moln och applikationer i ett annat. Enkelt uttryckt, med Interconnect kan du flytta din gamla “on-prem“-lösning till molnet – utan redesign. 

Cegal och Interconnect

På Cegal arbetar vi med affärskritiska lösningar för flera av Skandinaviens största företag. Cegal är en Platinum Oracle Partner och Microsoft Gold Cloud Platform Partner, vilket innebär att vi har den certifieringsexpertis som behövs för att flytta ditt företag till molnet. 

Dessutom har vi stor kompetens inom licensiering och kan se till att du får rätt licensbesparingar när vi lyfter upp ditt företag i molnet, och vi är specialiserade på hybridmolnlösningar, drift av affärskritiska lösningar och övervakning av databaser. 

Cegal var bland de första i världen som hade erfarenhet av samtrafiktjänster mellan Oracle Cloud och Microsoft Azure.