<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

On-premises

Vad är On-premises?  

On-premises (“on-prem”, “on-premise”) innebär att ett företag själva lagrar all sin IT på sin egen plats (därav on-premises). Från företagets plats kan man välja om man vill hantera och underhålla servrarna eller om en extern IT-leverantör ska stå för det.

Med en on-premises lösning tar företaget själv ansvar för drift/underhåll av maskiner, nätverk, uppgradering av firmware/basprogramvara, el, plats, fysisk säkerhet, förutsättningar för skalning etc. De direkta kostnaderna kopplade till detta kommer då också att direkt tillfalla företaget: hyra, el, inköp av material/hårdvara, installation, tillhörande licenser och personal etc.

När det gäller underhåll och drift är enheten som använder programvara on-prem också ansvarig för lösningar relaterade till säkerhetskopiering och lagring av mjukvarudata. Detta ger kontroll över egen data och säkerhet.

Programvara on-prem har varit utbredd, men IT-branschen genomgår en transformation där traditionella lokala lösningar ersätts av nya, moderna molnlösningar. Cloud computing förändrar hur företag hanterar IT-system och erbjuder en helt annan flexibilitet när det gäller ny funktionalitet, integration, skalbarhet, säkerhet och ekonomi.

Cegal och On-premises

Sedan starten 2004 har Cegal arbetat med krävande teknik, speciellt för företag inom kraft- och energibranschen. Redan från början har Cegal fokuserat på Oracle-teknik. Med andra ord är erfarenheten av och kompetensen inom det som idag kallas legacy-system (äldre IT-system som körs på dedikerade servrar – on-prem) gedigen. I tillägg har vi bred kompetens om moderna molnteknologier och hjälper många kunder med deras molnresa.

Cegal har satsat hårt på att säkerställa att anställda har sin Oracle-kompetens dokumenterad. Idag har företaget totalt 24 specialiseringar och över 350 certifieringar. Detta gör Cegal till Nordens största Oracle-kompetenscenter.

Cegal är en Microsoft Managed Partner för energisektorn samt Microsoft Cloud Service Provider och Microsoft Gold Cloud Partner. Vi har bred expertis på Azure-plattformen och arbetar målmedvetet med Microsoft och våra kunder med lösningar för smart användning av data.

 

Relaterat innehåll

Microsoft
Integrationer är nyckeln till succé med molntjänster
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow
Oracle Blogg
Cegal är Nordens ledande Oracle-partner
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow
Oracle
Hybrid Cloud – det bästa av 2 världar
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow