<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Digitalisering

Vad är Digitalisering? 

Digitalisering handlar om att använda teknik för att förnya, förenkla och förbättra. Det handlar om att erbjuda nya och bättre tjänster som är enkla och effektiva att använda. 

I grund och botten är digitalisering ett samlingsbegrepp för övergången från analoga, mekaniska och pappersbaserade lösningar, processer och system till elektroniska och digitala lösningar. Termen digitalisering omfattar därför också etablering av nya IT-system som upprätthåller rutiner som utförs manuellt, även om några av de största besparingarna från digitalisering ofta kommer när rutiner inte bara blir digitala utan också kan automatiseras. Eftersom begreppet används idag inkluderar det också uppgradering av gamla och föråldrade lösningar, även om gamla IT-system strängt taget redan är digitala. 

Den största skillnaden mellan digitalisering och digital transformation är att medan digitalisering är den ständiga förbättringen av de processer som redan pågår, är digital transformation djupare och kombinerar teknik på nya sätt för att omvandla gamla tjänster och produkter. 

Cegal och Digitalisering 

På Cegal jobbar vi varje dag för att skapa digitala succéhistorier för våra kunder. Vår vision är att bli en legend bland superduktiga teknikchefer och energiföretag i Norden. Vårt kundlöfte är därför: Vi har superkrafterna och branschkunskapen du behöver för att förverkliga dina digitala succéhistorier, effektivt och utan fuss. 
 
IT blir alltmer komplext. För att alla system ska fungera tillsammans behöver du en partner som förstår tre saker:

  1. Din bransch
  2. De etablerade systemen du redan har
  3. Ny teknik för molnlagring och dataströmmar

Vår superkraft är att få olika teknologier att fungera tillsammans. 

Undrar du något om Digitalisering