<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Chatbot

Vad är Chatbot? 

En chatbot är en programvara som du kan prata med via ett chattgränssnitt. Du kan chatta med botten via text eller röst, och den kan utföra olika uppgifter utan att en människa är inblandad. 

Chatbotten kan således simulera mänskliga konversationer och man kan kommunicera med sådana via en webbplats eller i applikationer och meddelandetjänster. 

Ordet chatbot kommer från «chat», som på svenska betyder chatt och «bot», som i «robot». I detta sammanhang kallas robotar ofta för artificiell intelligens eller AI. Av kända chatbots har du kanske hört talas om Siri (Apple), Alexa (Amazon) och Google Assistant. 

Det finns huvudsakligen två typer av chatbots på marknaden – med och utan artificiell intelligens. Icke-artificiell intelligenschatt är baserad på en uppsättning regler och fördefinierade kommandon. Den kan bara svara på specifika uppgifter. Chatbots, som är baserade på maskininlärning och artificiell intelligens, kan förstå komplexa förfrågningar och gradvis förbättra kvaliteten på svaren. 

 

Undrar du något om Chatbot?