<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Robotisering

Vad är Robotisering? 

Processautomation är inget nytt, men när vi pratar om robotisering idag menar vi vanligtvis procedurer eller processer som automatiseras med programvara eller programvarubottar. I robotisering används programvara för att utföra repetitiva processer eller repetitiva uppgifter baserat på strukturerad input.

 

Robotisering och RPA (Robotic Process Automation) – robotiserad processautomation på svenska – används omväxlande.
 
Robotisering (RPA) är ett bra alternativ för att ersätta manuella processer som inte kräver mänsklig bedömning, medan det är dyrt att använda traditionell IT för att automatisera processerna.

 

Uppgifterna nedan är exempel på arbete som är särskilt lämpliga för robotisering:

  • När det finns många system och brist på integration mellan dem så att ärenden / uppgifterna utförs i flera / många system där de anställda ofta spenderar tid på att flytta data och information manuellt (klipp ut / klistra in).
  • Hög volym – många fall / uppgifter
  • Stor variation i arbetsbelastning – ärenden / uppgifterna är i allmänhet inte jämnt fördelade över hela året, men har till exempel större säsongsvariationer som kräver övertidsarbete eller extraanställda.
  • Tydliga affärsregler – ärenden / uppgifterna har ett definierat förfarande som de anställda är överens om.
  • Digital och strukturerad data – informationen som används för att lösa ärenden / uppgifterna är i (eller kan konverteras till) maskinläsbart format och kräver inte språkförståelse utöver enstaka ord.
  • Regelbundna och rutinmässiga uppgifter (ingen kognitiv funktion, kan inte göra bedömningar).
  • Variationen i uppgiftslösningen är relativt liten – de flesta fall / uppgifter har ett standardiserat resultat.
Cegal och Robotisering

Cegal levererar Elivia, en chatbot eller digital medarbetare, utvecklad speciellt för energibranschen. Elivia har utvecklats i samarbete med det norska chatbotföretaget Boost.ai. Elivia gör det möjligt att vara tillgänglig för dina kunder 24/7 och gör det lättare att skapa lojala och nöjda kunder.

 

Undrar du något om Robotisering?

Related articles

ordbok
SonWin
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow
ordbok
Large Language Models
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow
ordbok
Bard
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow