<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

Digitalisering

Hva er Digitalisering?

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle og effektive å bruke.  

I utgangspunktet er digitalisering en samlebetegnelse for overgangen fra analoge, mekaniske og papirbaserte løsninger, prosesser og systemer, til elektroniske og digitale løsninger. Begrepet digitalisering rommer derfor også etablering av nye IT-systemer som opprettholder rutiner som utføres manuelt, selv om noen av de største besparelsene ved digitalisering ofte kommer når rutiner ikke bare blir digitale, men også kan automatiseres. Slik begrepet blir brukt i dag, omfatter det dessuten også oppgradering av gamle og utdaterte løsninger, selv om gamle IT-systemer strengt tatt allerede er digitale. 

De fleste skiller mellom digitalisering og digital transformasjon. Mens digitalisering er kontinuerlig forbedring av de prosessene som allerede går, er digital transformasjon mer dyptgripende og kombinerer teknologier på nye måter for å transformere gamle tjenester og produkter. 

Cegal og digitalisering: 

I Cegal står vi opp hver dag for å skape digitale suksesshistorier for våre kunder. Vår visjon er å bli en legende blant superdyktige tech-hoder og energiselskaper i Norden. Vårt kundeløfte er derfor: Vi har superkreftene og bransjekunnskapen du trenger for å realisere dine digitale suksesshistorier, effektivt og uten fuzz. IT blir stadig mer komplekst.

For å få alle systemer til å virke sammen, trenger du en partner som forstår tre ting:  

  1. Bransjen din
  2. De etablerte systemene du allerede har 
  3. Nye teknologier for skylagring og datastrømmer 

Vår superkraft er å få ulike teknologier til å fungere sammen. 

Les saken: Vi må gjøre IT enklere, og fjerne fuzz for kundene >

Les saken: Hva kan Barbie 2.0 lære oss om digitalisering? >

Lurer du på noe rundt digitalisering?