<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

DBaaS

Vad är DBaaS? 

Database-as-a-Service (DBaaS) är en molndatabas, en databas som vanligtvis körs på en molnplattform, där åtkomst till databasen tillhandahålls som en tjänst. Databastjänster säkerställer skalbarhet och hög tillgänglighet för databasen. Med en databas som tjänstemodell behöver applikationsägare inte installera och underhålla databasen själva, detta görs av leverantören för databastjänsten.

Cegal och DBaaS

Cegal har mycket goda erfarenheter av DBaaS (begreppet i sig är lite på väg ut).«DBaaS» är nu mer förenat med «självkörande databaser» (Autonomous/Self-Driving databases.

I Oracle Public Cloud levererar Oracle följande databastjänster:

  1. Virtual Machine for Oracle databases 
  2. Bare Metal for Oracle databases
  3. Exadata Cloud Service 
  4. Autonomous databases

De 3 första är så kallade «Customer managed» databastjänster, där Oracle ansvarar för infrastrukturen i botten, och kunden ansvarar för de «VM-arna» som tjänsterna körs på.

Nummer 4 – Autonomous databases har bakat in en del maskininlärning och funktionalitet som gör databasen mer eller mindre självgående utan att kunden behöver göra annat än att öka/minska behovet av resurser.

Cegal har mycket god kompetens inom Oracle Cloud och kan bistå med att hitta rätt lösning utifrån behov och pris.