<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Data Warehouse

Vad är Data Warehouse?

Data Warehouse (DW) är en databas som är utformad för att besvara organisationens analytiska frågor, inklusive Business Intelligence. Frågorna kräver ofta stora datamängder och komplexa datadefinitioner och kräver därför hög prestanda från databasen. Data laddas in i Data Warehouse från ett brett spektrum av källsystem genom en ETL-process där organisationens affärslogik definieras. Källsystemen är vanligtvis operativa databaser eller filutdrag.

Data Warehouse konsoliderar alla organisationens affärsdata på ett centralt ställe och fungerar som en “single source of truth” för organisationens kritiska frågor.

Cloud Data Warehouse

Data Warehouse har historiskt installerats on-prem i organisationens eget datacenter, men Cloud Data Warehouse har fördelar som börjar vinna mark. T.ex. Cloud Data Warehouse är lättare att skala upp och ner när behoven ändras, snabbare att komma igång med och kan dra fördel av de övergripande fördelarna med en cloudmiljö.

Läs mer om Oracle Clouds: “Autonomous Data Warehouse”>

Cegal och Data Warehouse

Cegal har Nordens starkaste och mest erfarna Oracle Data Warehouse-konsulter och har hjälpt både stora och små nordiska organisationer att strukturera och utveckla kritiska och högpresterande Data Warehouse.

Vi använder ofta Oracle Data Integrator (ODI) som en plattform för ETL-utveckling. ODI ökar utvecklarnas produktivitet, kan hantera stora datamängder, integration med många olika datakällor och stöder “Life cycle management” i Data Warehouse-utvecklingsprocesserna.

Läs om hur vi har hjälpt det norska länet Viken att få värdefull insikt genom deras Business Intelligence och Data Warehouse-lösning >

Undrar du något om Data Warehouse?