<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Power BI

Vad är Power BI? 

Power BI är en molnbaserad Business Intelligence-lösning utvecklad av Microsoft. Lösningen är uppbyggd som en samling mjukvarutjänster, appar och länkar utvecklade av Microsoft. Power BI kan förvandla dina icke-relaterade datakällor till sammanhängande, visuella och interaktiva insikter. Det kan till exempel vara ett Excel-kalkylark eller en datainsamling som du har lagrat i molnet och lokalt. Med Power BI kan du ansluta datakällor, visualisera och upptäcka vad som är viktigt – och dela detta med andra.

BI handlar om att använda de data som skapas i ditt företag, så att bra faktabaserade beslut kan fattas snabbare. Informationen kan komma från en eller flera datakällor på olika system och plattformar.

Power BI består av en skrivbordsapp för Windows som heter Power BI Desktop, en online SaaS-tjänst (programvara som en tjänst) som kallas Power BI-tjänsten och Power BI-mobilappar för Windows-, iOS- och Android-enheter.

Dessutom finns det en rapportserver för Power BI som låter dig publicera Power BI-rapporter till en lokal rapportserver efter att du skapat dem i Power BI Desktop.

Cegal och Power BI

På Cegal har vi flera Power BI-experter som hjälper våra kunder att samla in data och extrahera den viktigaste informationen från dem – så att de lättare kan använda informationen och fatta beslut baserat på databasen. Vi har till exempel hjälpt ett antal kunder med analys av både traditionell ekonomi, försäljning, marknads- och HR-data samt tidsseriedata relaterade till realtidsströmning av data från sensorer i kraftverk.

 

Relaterade ord: