<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Data Warehouse

Hvad er et Data Warehouse?

Data Warehouse (DW) er en central database designet til at svare på organisationens analytiske forespørgsler og dermed samle forskellige typer af data og gøre dem nemme at forstå f.eks. via Business Intelligence. Forespørgslerne kræver ofte store datasæt og komplekse data-definitioner, og stiller derfor krav til høj performance fra databasen. Data loades til et Data Warehouse fra en bred vifte af kildesystemer gennem en ETL-process, hvor organisationens forretningslogik er defineret. Kildesystemerne er typisk operationelle databaser eller fil-udtræk deraf.

Data Warehouse konsoliderer alle organisationens forretningsdata ét centralt sted, og fungerer som “single source of truth” for at give den bedst mulige informationsbase ift. at kunne træffe gode beslutninger på både operationelt, taktisk og strategisk niveau.

Cloud Data Warehouse

Data Warehouse har historisk været installeret on-prem i organisationens eget data center, men Cloud Data Warehouses har fordele som begynder at vinde indpas. F.eks. er Cloud Data Warehouses nemmere at skalere op og ned når behovene ændrer sig, er hurtigere at komme igang med og kan udnytte de generelle fordele fra et cloud miljø.

Læs mere om Oracle Clouds: “Autonomous Data Warehouse” >

Cegal og Data Warehouse 

Cegal har nordens førende og mest erfarne Oracle Data Warehouse konsulenter og har hjulpet både store og små nordiske organisationer med at strukturere og udvikle kritiske og højt performende Data Warehouses.

Vi benytter ofte Oracle Data Integrator (ODI) som platform for ETL-udvikling. ODI øger produktiviteten hos udviklerne, kan håndtere store datamængder, integration til mange forskellige datakilder og understøtter “Life cycle management” i Data Warehouse udviklings-processerne.

Læs mere om, hvordan Cegal arbejder med Data Warehouse løsninger >

Læs om hvordan vi har hjulpet det Norske amt med at få værdifuld indsigt via deres Business Intelligence og Data Warehouse løsning

Har du nogen spørgsmål omkring Data Warehouse?