<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Datavarehus

Hva er Datavarehus?

Datavarehus er en sentral database der vi samler forskjellige typer data fra virksomheten og sammenstiller data på en måte som gjør det lett å få innsikt. Ved hjelp av forskjellige teknikker kan datavarehuset inneholde historisk informasjon som ikke kan finnes i kildesystemene.

Datavarehus konsoliderer alle forretningsdata på et sentralt sted, og fungerer som en “enkel kilde til sannhet”, for å gi best mulig informasjonsgrunnlag til å kunne ta gode beslutninger på operasjonelt, taktisk og strategisk nivå.

Skybasert datavarehus

Datavarehus har historisk blitt installert on-prem i virksomhetens eget datasenter, men et skybasert datavarehus har fordeler som begynner å bli gjeldende. F.eks. I et skybasert datavarehus er det enklere å skalere opp og ned etter hvert som behovene endres, det er raskere å komme i gang med og man kan utnytte de generelle fordelene med et skymiljø.

Les mer om Oracle Clouds: “Autonomous Data Warehouse”>

Les om hvordan Business Intelligence og datavarehus gir Viken verdifull innsikt >

Cegal og Datavarehus:

Cegal har et Nordisk ledende miljø av erfarne datavarehus-konsulenter som jobber hovedsakelig med teknologi fra OracleMicrosoft og Google. Vi har hjulpet både store og små nordiske virksomheter med å strukturere og utvikle kritiske datavarehus.

Les om våre tjenester innen data & analytics >

Relaterte ord
Lurer du på noe rundt Datavarehus?