<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Business Intelligence (BI)

Hva er Business Intelligence (BI)?  

Business Intelligence (BI) er et fagområde innen informasjonsteknologi som handler om å samle inn og strukturere forretningsinformasjon til bruk for rapportering, analyse og beslutningsstøtte.

En Business Intelligence -løsning består ofte av programvare for å hente ut data fra kildesystemer, transformere dataene i henhold til forretningens definisjoner og laste de transformerte dataene inn i en database.

Denne type databaser kalles ofte et datavarehus. På toppen av datavarehusdatabasen bruker man programvare for å modellere og visualisere dataene.

Business Intelligence  brukes for å gi bedre virksomhetsstyring og et bedre grunnlag for Microsoft og Oracle er blant de største leverandørene av Business Intelligence-løsninger med blant annet Microsoft Power BI og Oracle Business Intelligence.

Våre konsulenter jobber med utvikling av analytiske modeller og datavisualiseringer i Power BI og Oracle Business Intelligence.

Vi tilrettelegger for at kundene våre enkelt kan analysere virksomheten sin og gir dermed kundene våre muligheten til å ta bedre og mer informative beslutninger basert på fakta. Målet for mange kunder i dag er å bli mer datadrevne.

For å klare dette må data samles inn, struktureres og lagres på riktige plattformer, enten tradisjonelle strukturerte relasjonelle datavarehus eller stordataløsninger.

Hele arkitekturen for å bli en datadrevet organisasjon kan plasseres i sky og våre konsulenter har bred erfaring med både å bygge og flytte løsninger fra on-premise til cloud.Cegal og Business Intelligence

I Cegal har vi mer end 50 konsulenter som jobber daglig med denne type leveranser og prosjekter hos mange store og små norske kunder. Vi har erfaring fra en rekke bransjer og vi jobber i hovedsak med teknologier fra Microsoft og Oracle.

 

Les utdrag fra artikkelen: Regnskap Norge sitt magasin, Regnskap og Økonomi, har intervjuet Cegal om Business Intelligence og kunstig intelligens. > 

Les om hvordan Cegal hjelper NRK: NRK var først i Norden med Oracle BI i skyen >

Les om: Våre superdyktige konsulenter >

Lurer du på noe rundt dette?