<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Big Data

Hva er Big Data? 

Big Data er et uttrykk som brukes i forhold til et massivt volum av både strukturerte og ustrukturerte data som er så omfattende at det er vanskelig å behandle ved hjelp av tradisjonelle database- og programvareteknikker. Datavolumet er for stort, eller det beveger seg for fort, eller det overskrider nåværende prosesseringskapasitet til at det lar seg behandle tradisjonelt. Big data “størrelse” er i kontinuerlig bevegelse, fra noen titalls terabytes til mange zettabytes data.
 
Big Data har potensial til å hjelpe bedrifter med å forbedre driften og ta raskere, mer intelligente beslutninger. Dataene samles inn fra en rekke kilder, inkludert e-post, mobile enheter, applikasjoner, databaser, servere og andre midler. Når dataene er fanget, formatert, manipulert, lagret og deretter analysert, kan de hjelpe et selskap å få nyttig innsikt for å øke inntektene, få eller beholde kunder og forbedre driften. 

Cegal og Big Data

Vi tilbyr støtte for Big Data-infrastruktur og programvare. Vi jobber med den største Big Data-leverandøren, Cloudera, og hele Hadoop-økosystemet. Videre støtter vi alle NoSQL-databaser og datastreamingsplattformen Kafka. Vi tilbyr store dataløsninger for våre kunder innen forretningsområdene energi, telekom, bank og logistikk. Alle våre konsulenter er fullt sertifiserte for å tilby den beste løsningen til kundene.

 

Lurer du på noe rundt dette?