<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Big Data

Vad är Big Data? 

Big Data är en term som används i förhållande till en massiv volym av både strukturerad och ostrukturerad data som är så omfattande att det är svårt att bearbeta med traditionell databas- och programvaruteknik. Datavolymen är för stor eller rör sig för fort, eller överskrider den nuvarande bearbetningskapaciteten för att den ska kunna bearbetas traditionellt. Big data “storlek” är i konstant rörelse, från några tiotals terabyte till många zettabytes med data. 

Big Data har potential att hjälpa företag att förbättra verksamheten och fatta snabbare och smartare beslut. Uppgifterna samlas in från olika källor, inklusive e-post, mobila enheter, applikationer, databaser, servrar och andra medel. När data har samlats in, formaterats, manipulerats, lagrats och analyserats kan det hjälpa ett företag att få användbar insikt för att öka intäkterna, få eller behålla kunder och förbättra verksamheten. 

Cegal och Big Data

Vi erbjuder stöd för Big Data-infrastruktur och programvara. Vi arbetar med den största Big Data-leverantören Cloudera och hela Hadoop-ekosystemet. Dessutom stöder vi alla NoSQL-databaser och dataströmningsplattformen Kafka. Vi erbjuder stora datalösningar för våra kunder inom affärsområdena energi, telekom, bank och logistik. Alla våra konsulter är helt certifierade för att erbjuda kunderna den bästa lösningen.