<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Database

Hva er Database?  

En database er en samling av data/informasjon lagret på ett elektronisk medium, slik at et dataprogram kan konsultere de for å besvare spørsmål.

Dataene kan lagres veldig strukturert og i ett gjerne relasjonsmodell design som f.eks. persondata som fødselsnummer, navn, adresse, telefon osv. Det finnes også ustrukturerte data – som ikke er predefinert. Dette kan være bilder, lyd, dokumenter, filmer osv.

Avhengig av hva slags data man har, har man forskjellige databaseteknologier. Et databasesystem skal kunne behandle små og store mengder data effektivt og sikkert. I tillegg skal det sikre at endringer og tilføyelser ikke fører til motsetninger eller feil, og skal kunne levere riktig informasjon effektivt til brukere og programvare.

Cegal og Database

Vi besitter meget høy kompetanse på en rekke databaseteknologier som Oracle, MS SQL, PostgreSQLMySQL, MongoDB, og NoSQL.

Innenfor disse områdene leverer vi både konsulent- og Managed Services tjenester. Vi bistår også med rådgivning for å finne riktig løsning, basert på de behov våre kunder har. Det kan være krav til oppetid eller minimalt datatap hvis uhellet skulle være ett faktum.

Les mer om Cegal sin løsning for databaseovervåkning >  

Les om hvordan vi jobber med Data og analytics i Cegal > 

Se hvordan vi hjelper Lovisenberg Sykehus med deres databaser > 

Relaterte ord
Lurer du på noe rundt database?