<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Backup

Hva er Backup?

En backup eller en sikkerhetskopi er en kopi av data. Kopien er laget med tanke på å gjenskape data, hvis den originale skulle gå tapt. I enkle tilfeller er det tilstrekkelig å kopiere de enkelte filene fra deres opprinnelige plassering til et annet lagringsmedium. Med en sikkerhetskopi sikrer du at du alltid har en kopi (eller sikkerhetskopi) av dataene dine i tilfelle et uhell.

Det er viktig å sikkerhetskopiere systemer, inkludert datamaskiner, databaser etc. Mange tar med seg pc overalt, og risikerer du å miste den, så er dette skjøre enheter som dessverre kan gå i stykker. I verste fall vil du ikke få tilbake pc’en, eller det kan hende at innholdet ikke kan reddes. Og hva skjer da? Hvis du ikke har en sikkerhetskopi, vil du miste alt innholdet på pc’en. Det kan være e-post, bilder, men også store mengder forretningskritiske data, som plutselig ikke lenger er tilgjengelige. Har du derimot en backup, er det ingen grunn til bekymring.

Det er spesielt viktig for virksomheter som jobber med store datamengder å ha en klar prosedyre for hvordan de skal sikkerhetskopiere sine databaser. Sikkerhetskopiering av databaser bidrar til å sikre at du sikkerhetskopierer driftstilstand, arkitektur og lagrede data i databaseprogramvare. Den lar deg lage en duplikatforekomst eller kopi av en database hvis primærdatabasen krasjer, er ødelagt eller går tapt.

Det finnes ulike alternativer når det gjelder lagring av data. Du kan for eksempel lage en online sikkerhetskopi til skyen eller en sikkerhetskopi på stedet til en harddisk.

Online backup

Online backup betyr at du lagrer dataene dine på en offsite server, som kan nås via internett, for eksempel i skyen. En sikkerhetskopi til skyen betyr at du tar en sikkerhetskopi via internett til en ekstern lagringsenhet. Som oftest havner sikkerhetskopien din i et datasenter, som du da alltid har tilgang til dersom du skulle ha behov for det.

Ved å ha en online backup blir data lagret på flere servere på forskjellige steder, noe som sikrer mot tap siden dette alltid kan hentes tilbake uten problemer. I tillegg blir data kryptert av et program på systemet før det sendes til lagring på en ekstern server.

Skybaserte systemer for sikkerhetskopiering tilbyr også ubegrenset lagringskapasitet med en fast eller bruksbasert prismodell. Ofte er en online backup en automatisert prosess, og etter oppsett utføres automatiske sikkerhetskopiering av data.

Sikkerhetskopiering på stedet

Sikkerhetskopiering på stedet betyr at du lagrer dataene dine på en lokal lagringsenhet, for eksempel en harddisk, CD eller magnetbånd. Dette er ofte en manuell sikkerhetskopi, som gir raskere tilgang til de lagrede dataene uten å måtte ha rask internettforbindelse. I tillegg er harddisker billige lagringsenheter, noe som betyr at de kan kjøpes i store mengder og gir nok plass til å lagre ekstra data. Dette kan være spesielt gunstig for små bedrifter som trenger å lagre en begrenset mengde sensitive data. Videre er harddisker enkle å installere og administrere og ved å bruke en programvarehåndbok for sikkerhetskopiering kan bedrifter med begrenset faglig kompetanse enkelt sikkerhetskopiere dataene sine uten ekstern assistanse.

På en annen side er harddisker, magnetbånd, CD’er og andre lagringsenheter som finnes på stedet mer sårbare for datatyveri. Økonomiske eller sensitive data kan dermed lettere havne i feil hender, noe som kan få alvorlige konsekvenser.

Backup og GDPR

For å oppfylle kravene i GDPR må det være mulig å slette personopplysninger fra sikkerhetskopier etc. dersom dette er teknisk mulig. Dette kan være tilfelle dersom en sikkerhetskopi består av en ukomprimert kopi av en database hvor sletting kan utføres på samme måte som for systemet i drift. Har man et ansvar bør du forholde deg til personopplysningene som er lagret i backup, men som er slettet fra et system i drift, f.eks. på grunn av slettefrist eller anmodning om «retten til å bli glemt».

Les mer om sletting av personopplysninger her >

Cegal og Backup

Vi i Cegal har et sterkt fokus på å sikkerhetskopiere sine data så vel som våre kunders data. Systemer og databaser er i stadig endring og det er for sent å oppdage at en backup ikke fungerer når den skal brukes. Derfor tilbyr Cegal drift og overvåking av systemer og i tillegg tilbyr vi også en Disaster Recovery-tjeneste, som er en planlagt sikkerhetsprosedyre med den hensikt å beskytte selskaper mot systemkrasj. Formålet er å få virksomhetens kritiske systemer og prosedyrer i gang så raskt som mulig etter en uforutsett kritisk hendelse.

Les om våre tjenester for drift og overvåkning av IT-tjenester >