<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Backup

Vad är Backup?

En backup eller en säkerhetskopia är en kopia av data. Kopian är gjord i syfte att återställa data om originaldatat skulle försvinna. I enkla fall räcker det att kopiera de enskilda filerna från sin ursprungliga plats till ett annat lagringsmedium. Med en säkerhetskopia säkerställer du att du alltid har en kopia (eller säkerhetskopia) av dina data i händelse av en olycka.

Det är viktigt att säkerhetskopiera sina system inkluderat datorer, databaser etc. Många tar med sig sin dator lite överallt och risken finns att den tappas och det många inte tänker på är att detta är ömtåliga enheter som dessvärre kan gå sönder. I värsta fall får du inte tillbaka din dator eller så kanske den inte går att rädda. Och vad händer då? Om du inte har en säkerhetskopia kommer du att förlora allt innehåll på din dator. Det kan vara e-post och bilder men också stora mängder affärskritisk data, som plötsligt inte är tillgängligt igen. Har du däremot en backup så behöver du inte oroa dig.

Det är särskilt viktigt för företag som arbetar med stora datamängder att ha en tydlig process för hur de ska säkerhetskopiera sina databaser. Säkerhetskopiering av databaser hjälper till att säkerställa att du säkerhetskopierar drifttillstånd, arkitektur och lagrad data i databasprogramvaran. Det låter dig skapa ett duplikat eller kopia av en databas om den primära databasen kraschar, blir skadad eller går förlorad.

Det finns olika alternativ när det gäller att lagra din data. Du kan till exempel göra en online-säkerhetskopiering till molnet eller en säkerhetskopia på plats till en hårddisk.

Online backup

Online backup innebär att du lagrar din data på en offsite server, som kan nås via Internet, till exempel i molnet. En backup till molnet innebär att du gör en backup via Internet till en extern lagringsenhet. Oftast hamnar din backup i ett datacenter som du sedan alltid har tillgång till om du skulle behöva det. 

Genom att ha en online backup lagras ens backup vanligtvis på flera servrar på olika ställen, vilket säkrar en mot kraschar, då man alltid kan hämta sin data från en annan plats utan krångel. Dessutom krypteras datat av ett program i systemet innan det skickas för lagring till en extern server.

Molnbaserade säkerhetskopieringssystem erbjuder också obegränsad lagringskapacitet för antingen en fast eller användningsbaserad avgift. Ofta är en online backup en automatiserad process. Efter inställning av säkerhetskopieringslösningen utförs automatiska säkerhetskopieringar av data.

Säkerhetskopiering på plats

Säkerhetskopiering på plats innebär att du lagrar dina data på en lokal lagringsenhet, såsom en hårddisk, CD eller magnetband. Detta är ofta en manuell säkerhetskopiering, vilket ger snabbare tillgång till det lagrade datat utan att det krävs en snabb internetuppkoppling, dessutom är hårddiskar billiga lagringsenheter, vilket gör att de kan köpas i stora mängder och därmed ger tillräckligt med utrymme för att spara ytterligare data. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för små företag som behöver lagra en begränsad mängd känslig information. Dessutom är hårddiskar lätta att installera och hantera. Genom att använda en manual för säkerhetskopiering av programvara kan företag med begränsad yrkeskompetens enkelt säkerhetskopiera sina data utan extern hjälp.
 
Å andra sidan är hårddiskar, magnetband, CD-skivor och andra lagringsenheter som är lokala mer sårbara för datastöld. Ekonomiska eller känsliga uppgifter kan därmed lättare hamna i orätta händer, vilket kan få allvarliga konsekvenser.

Backup och GDPR

För att uppfylla kraven i GDPR ska det vara möjligt att radera personuppgifter från säkerhetskopior etc, om detta är tekniskt möjligt. Detta kan vara fallet om en säkerhetskopia består av en okomprimerad kopia av en databas där radering kan utföras på samma sätt som för det system som är i drift. Som personuppgiftsansvarig bör du hantera de personuppgifter som lagras i backup, men som har raderats från ett system i drift, t.ex. på grund av raderingsfrist eller begäran om «rätten att bli bortglömd».

Läs om: Vem ansvarar för GDPR? >

Cegal och Backup

Cegal har stort fokus på att säkerhetskopiera såväl sin data som sina kunders data. System och databaser förändras ständigt och det är för sent att konstatera att backupen inte fungerar när den ska användas. Därför erbjuder Cegal även löpande drift och övervakning av system, vilket bidrar till att du alltid har koll på datat. Dessutom erbjuder vi även en Disaster Recovery-tjänst, som är en planerad säkerhetsprocedur med avsikt att skydda företag från systemkrascher. Syftet med förfarandet är att få igång företagets kritiska system och rutiner så snart som möjligt efter en oförutsedd kritisk incident.

Undrar du något om Backup?

Relaterat innehåll

Blogg
Testar du företagets backuper?
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow
Konsulttjänster
Är det smart att använda deduplicering på backupdisken?
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow
Blogg
Därför ska du ha koll på backuperna
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow