<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

BaseCenter

Vad är BaseCenter?

BaseCenter är en tjänst som tar totalansvar för kundens drift, underhåll och utveckling av databaser, integrationsplattformar och integrationer

BaseCenter lanserades 2005 och sedan dess har vi hjälpt ett stort antal kunder med drift av deras kritiska databaser. Cegal BaseCenter omfattar idag de mest förekommande databaserna som Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, NoSQL, samt naturligtvis även molnalternativen till dessa databaser.

Läs mer om BaseCenter >

Läs mer om våra tjänster inom databas och applikationsdrift >

 

Undrar du något om BaseCenter?