<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

BaseCenter

Vad är BaseCenter?

BaseCenter är en tjänst som tar totalansvar för kundens drift, underhåll och utveckling av databaser, integrationsplattformar och integrationer

Tjänsten bemannas av seniora säkerhetsklassade DBA:er och levereras 24/7/365 med garanterad inställelsetid på som bäst 15 minuter. 

BaseCenter lanserades 2005 och sedan dess har vi hjälpt ett stort antal kunder med drift av deras kritiska databaser. Cegal BaseCenter omfattar idag de mest förekommande databaserna som Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, NoSQL, samt naturligtvis även molnalternativen till dessa databaser.

 

Läs mer om BaseCenter >

Läs mer om våra tjänster inom databas och applikationsdrift >

 

Relaterade artiklar

Oracle Succéhistorier
Cegal hjälpte Tradedoubler på resan till Oracle Cloud
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow
Oracle Succéhistorier
Cegal effektiviserade arbetet för Equalis genom en flytt till...
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow