<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Choose another language to see content specific to your location.

SV

BaseCenter

Vad är BaseCenter?

BaseCenter är en tjänst som tar totalansvar för kundens drift, underhåll och utveckling av databaser, integrationsplattformar och integrationer. 

BaseCenter lanserades 2005 och sedan dess har vi hjälpt ett stort antal kunder med drift av deras kritiska databaser. Cegal BaseCenter omfattar idag de mest förekommande databaserna som Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, NoSQL, samt naturligtvis även molnalternativen till dessa databaser.

Läs om våra lösningar inom databas och applikationsdrift>

 

Undrar du något om BaseCenter?