<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Cegal effektiviserade arbetet för Equalis genom en flytt till Oracle Cloud

Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa generations teknikföretag, som möjliggör en mer hållbar framtid och formar den digitala framtiden genom att förvandla komplex IT till digitala succéhistorier.
01/24/2022 |

Med en gammal on-prem lösning var det dags för Equalis att flytta upp till molnet. Oracle Cloud blev en kostnadseffektiv molnlösning med stora fördelar vad gäller prestanda och skalbarhet.

Equalis tillhandahåller program för extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin, bild- och funktionsmedicin samt patientnära analyser. Verksamheten kompletteras med utbildningsdagar, standardiserad terminologi och andra aktiviteter som syftar till harmonisering och förbättring av undersökningsresultat inom svensk sjukvård.

Arbetet bedrivs vid kontoret i Uppsala med stöd av experter från sjukvården i hela landet. Equalis deltagare finns framför allt i Sverige och övriga nordiska länder.

David Afzelius, avdelningschef för IT, statistik, terminologi och e-hälsa på Equalis berättar att de under snart 30 år haft en Oracle databas som grund till sina egenutvecklade system. Nuvarande system för personalen är en egenutvecklad applikation som utvecklats under 20 år byggd i ett utvecklingsverktyg som numera heter OpenText Gupta Team Developer. I tillägg till det har de en 10 år gammal webbapplikation byggd i .NET. Allt driftades hos dem själva i ett eget serverrum. Databasen har de hela tiden hållit uppdaterad med den senaste versionen.

Rätt tid att flytta till molnet

På grund av att deras system behövde förnyas och att serverparken behövde bytas var det nu dags att titta på andra lösningar. Equalis tittade på flera olika alternativ hur de skulle “hosta” lösningen, både Oracle Cloud, Azure Cloud samt en lokal hostingfirma som körde VM-ware fanns som alternativ.

- Eftersom vi redan hade Oracle databasen som grund kändes det som ett naturligt val att gå till Oracle Cloud, berättar David Afzelius.

Lösningen blev att flytta alla befintliga system till Oracle Cloud men ha kvar AD och domänkontrollant on-prem.

Cegal (tidigare SYSCO) bygger även en ersättning till webbapplikationen i samarbete med Equalis baserat på en APEX lösning som bygger på Low Code teknik. Tack vare det hade Equalis koll på vad Cegal hade för kompetenser, det fanns både OpenSource, drift och utvecklarkompetens som var precis det som Equalis hade behov av.

Oracle Cloud tillsammans med Cegal kändes som ett tryggt val för framtiden. 

-David Afzelius  

Hybridlösning - det smarta valet

Cegal bistod med att sätta upp en hybridlösning, vilket innebär att Equalis har kvar domänkontrollanten lokalt med en vpn-tunnel mellan Equalis brandvägg och Oracle Cloud i Frankfurt. Legacyapplikationen körs i en remote desktoplösning på Windows Server, även flera andra applikationer som bland annat genererar rapporter och gör en form av bildkonvertering körs på Windows servrar. Utöver det har de också kvar den .net baserade webblösningen tills ersättare i APEX är klar.

För utveckling och test finns speglade miljöer uppsatta, där servrar stängs ner när inte utvecklare är på plats vilket är en stor ekonomisk fördel. Equalis använder också Microsoft 365 med sharepointapplikationer för dokumenthantering, kommunikation och samarbete.

- Med tanke på att de hade både Oracle och Microsoft applikationer var hybridlösningen verkligen ett smart val för Equalis. Vi har även stora förhoppningar på APEX, tekniken bidrar till att de numera sparar mycket tid när vi vill uppdatera eller ta fram nya applikationer, små justeringar som tidigare tog några timmar kan nu göras på några minuter, tillägger David.

Många fördelar med Oracle Cloud

Fördelarna med Oracle Cloud är många, för att nämna några så är det att vi inte är begränsade till just APEX utan vi har möjlighet att välja att bygga med något annat om vi vill det. Priset på lagring och backup är också mycket bra om man jämför med många andra hostinglösningar. Utöver ovan är möjligheten att kunna skala upp eller ner vid behov mycket positivt tycker David.

Vi använder en funktion som heter “Burstable Compute Instance” som innebär att den själv skalar upp vid behov. Det är en av många bra funktioner i Oracle Cloud. 

- David Afzelius

Genom att flytta upp till molnet har Equalis också bidragit till en bättre miljö, de slipper nu ha lokala servrar vilket inte är så hållbart.

Samarbetet med Cegal

David berättar att Cegal har haft en mycket bra tekniker som har funnits med under hela resan vilket varit mycket positivt för projektet.

- Det har varit en lärande resa och styrkan med att ta hjälp från Cegal är att ni kan både drift och utveckling. I många andra fall behöver man anlita flera bolag, ett för drift och ett för utveckling så det är mycket tacksamt att ni erbjuder både och, tillägger David.

Cegal levererade Low Code APEX utveckling, optimerad cloud plattform med integrationer och en MultiCloud licensrådgivning för Oracle och Microsoft.
Vilka produkter/software: Oracle OCI + Oracle IaaS / DBaaS + Cloud Foundation + Integrations + AD + Backup Cloud.

Vill du prata med oss? Vi är redo att hjälpa dig.

Relaterade artiklar

Oracle Blogg
Cegal är Nordens ledande Oracle-partner
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow
Oracle
Hybrid Cloud – det bästa av 2 världar
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow