<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

.NET

Vad är .NET?

Först och främst .NET skrivs med stora bokstäver, även om loggan har små bokstäver, och uttalas dott-nett. .NET (.NET Framework) är en samling teknologier inom mjukvaruutveckling från Microsoft som först introducerades 2002. Plattformen är i dag en av de mest använda utvecklingsplattformarna i världen. .NET plattformen består av fyra element: klienter, tjänster, servrar och verktyg.

  • Smarta klientapplikationer möjliggör för PC:ar och andra enheter att fungera mot XML-tjänsterna, med tillgång till information var som helst och när som helst. 
  • XML nätbaserade tjänster är små återanvändbara applikationskomponenter. Dessa kan kopplas som byggstenar för att utföra uppgifter för användarnas räkning. Microsoft och andra aktörer utvecklar en kärna med dessa byggstenar. Detta är Microsoft .NET My Services-tjänsten som bygger på Microsoft .NET-ramverket. My Services inkluderar .NET Passport-användarautentiseringssystem och .NET Alerts-meddelandesystem.
  • Microsoft .NET serverinfrastrukturen – inklusive Microsoft Windows. .NET serverfamiljen och .NET Enterprise-servrar – är nyckeln till installation, konfigurering och hantering av XML-webbaserade tjänster. 
  • Med utvecklingsverktyget Microsoft Visual Studio .NET och Microsoft .NET-ramverket kan utvecklare skapa, rulla ut och köra XML Web tjänster.
Cegal och .NET

Cegal har använt Microsofts .NET-teknik i ett antal projekt, ofta större projekt där man samlar logik i en backend för att göra beräkningar, och vi har en frontend för att visualisera beräkningar, data och grafer etc. Vi har många experter på C # (uttalas C sharp): Ett objektorienterat programmeringsspråk utvecklat av Microsoft som en del av deras engagemang för .NET-plattformen. C # designades för att balansera styrka (C ++) och snabb utveckling (Java).
 
Vi använder också bland annat WPF (Windows Presentation Foundation): ett flexibelt ramverk för att skapa en modern frontend (GUI) som huvudsakligen körs i Windows, och DevExpress WPF: en ram för WPF som ger nya färdiga komponenter.

Undrar du något om .NET?