<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Java

Vad är Java?

Java är ett objektorienterat programmeringsspråk utvecklat av James Gosling och andra utvecklare på Sun Microsystems redan på 1990-talet. Även om mycket har hänt i programmeringen sedan dess är Java inte alls föråldrat. Du kan använda Java för att utveckla applikationer för datorer eller smartphones. Och Java kan användas för många olika saker på internet, till exempel chattrum och onlinespel.

Java är det som kallas ett “språk för generell användning”. Det betyder att du kan använda språket på olika plattformar – t.ex. Linux, Unix, Windows, Mac och andra mobila plattformar.

Java baserades ursprungligen på programmeringsspråket C ++, men har sedan dess vidareutvecklats, så att språket idag är mycket enklare än vad C ++ ursprungligen var. Modernisering och enkelhet gör Java till ett konkurrenskraftigt programmeringsspråk som många programmerare är mycket nöjda med.

Cegal och Java

Cegal har ett antal Java-utvecklare och har använt språket i många projekt. I integrationsprojekt med Java och Camel har vi utvecklat Open Source. Vi har också erfarenhet av applikationsservrar som Weblogic, Glassfish, Tomcat och Wildfly.

Lär känna några av våra Java-specialister:
MeetOurTeam: Dalibor>

Relaterade ord:
Undrar du något om Java?