<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

WebLogic

Vad är WebLogic?

WebLogic (Oracle WebLogic Server) är en Java EE-applikationsserver utvecklad av Oracle som gör det möjligt att integrera applikationer över plattformar. Applikationsservrar spelar ofta en viktig roll när de ska fungera som plattform för utveckling, distribution och integration av företagsapplikationer. De förenklar vanliga funktioner som anslutning, säkerhet och integration, vilket gör att utvecklare kan fokusera på affärslogik istället för drift och underhåll.

WebLogic används bl.a. som en bearbetningsplattform för webbaserade transaktioner och erbjuder funktioner för utveckling, organisering och distribution av e-handel över olika databasmiljöer och gör det därmed lättare att flytta sina produkter och tjänster.

WebLogic centraliserar applikationstjänster som webbserverfunktioner, affärskomponenter och åtkomst till backend-affärssystem. Olika tekniker används för att förbättra resursförbrukning och applikationsprestanda. WebLogic stöds fullt ut på Docker Containers och Kubernetes och låter användare migrera och effektivt bygga moderna containerappar med omfattande Java-tjänster.

Programmet använder Java 2 Enterprise Edition som basplattform och erbjuder en rad produkter baserade på Java EE-plattformen. Utöver applikationsservern består WebLogic-servern av WebLogic Portal (en företagsportal), EAI (Enterprise Application Integration) platform, WebLogic Tuxedo (en transaktionsserver), WebLogic Communication Platform och en webbserver.

WebLogic är strategiskt integrerad med hela Oracles produkt- och cloudportfölj och ingår i Oracle Fusion Middleware-portföljen, men stödjer även andra stora databaser som Microsoft SQL Server, IBM DB2, etc.

Cegal och WebLogic

Cegal har många års erfarenhet av att hjälpa våra kunder med att designa och implementera affärskritiska lösningar baserade på WebLogic. Det kan vara lösningar som täcker allt från små interna applikationer till stora publika webbplatser.
 
Utöver det bistår vi även med felsökning och optimering av kundernas befintliga installationer och erbjuder drift och support via löpande driftassistans. Där tar vi hand om underhåll och administration av WebLogic-installationerna till ett fast månadspris.

Undrar du något om WebLogic?