<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

ODI

Vad är Oracle Data Integrator (ODI)? 

Oracle Data Integrator är en mycket använd och komplett dataintegrationsplattform som täcker alla krav för dataintegration: stor volym, hög prestanda vid batchkörning, händelsestyrda integrationer och SOA (Service-Oriented Architecture), på svenska serviceorienterad arkitektur. Oracle Data Integrator (ODI) 2c, den senaste versionen från Oracle, har en förbättrad användarupplevelse med ett uppdaterat flödesbaserat deklarativt användargränssnitt och ännu stramare integration med Oracle Golden Gate ODI12c bygger vidare på sin flexibla och högpresterande arkitektur med omfattande big data-support . 

Oracle Data Integrator kan enkelt flyttas från on-prem installation till Oracle Cloud.

Cegal och Oracle Data Integrator

Cegal har mycket kunskap kring Oracle Data Integrator. Vi har ett antal framgångsrika projekt, både lokalt installerade och i molnet, där Oracle Data Integrator har använts som ett verktyg för att bygga datalager. Vi har ett antal referenskunder inom detta område.