<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

Oracle ODI

Hva er Oracle Data Integrator (ODI)? 

Oracle Data Integrator er en my brukt og komplett dataintegrasjonsplattform som dekker alle krav til dataintegrasjon: høyt volum, høy ytelse ved batchkjøring, hendelsesdrevne integrasjoner og SOA (Service-Oriented Architecture), på norsk omtalt som tjenesteorientert arkitektur. Oracle Data Integrator (ODI) 2c, den siste versjonen av Oracle har fått en forbedret brukeropplevelse med et oppdatert flytbasert deklarativt brukergrensesnitt og enda tettere integrasjon med Oracle Golden Gate ODI12c bygger videre på sin fleksible og høyytelsesarkitektur med omfattende stordata støtte. 

Oracle Data Integrator kan enkelt flyttes fra on-premise til Oracle Cloud. 

Cegal og Oracle Data Integrator

Cegal besitter Norges sterkeste miljø rundt Oracle Data Integrator. Vi har en rekke vellykkede prosjekter, både on-premise og cloud, der Oracle Data Integrator har vært benyttet som verktøy for å bygge datavarehus. Vi har en rekke norske referansekunder på dette området. 

Lurer du på noe rundt Oracle ODI?

Related articles

Konsulent Suksesshistorier
Cegal sørger for at medisinene kommer frem hos Apotek 1
Runar Vestrheim COO / Chief Country Operations Officer...
arrow