<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Business Intelligence (BI)

Vad är Business Intelligence (BI)?

Business Intelligence (BI) är ett IT-verktyg (mjukvara) som samlar in och analyserar information som finns i företagets olika datasystem. BI är vanligtvis kopplat till ett datalager – ett datanav som rymmer information hämtad från företagets affärssystem, andra program och eventuella externa källor.

BI används för att ge bättre verksamhetsstyrning och dito underlag för planering och framtida beslut. Oracle och Microsoft är bland de största leverantörerna av Business Intelligence-lösningar.

Cegal och Business Intelligence

På Cegal har vi ett 30-tal konsulter som dagligen arbetar med den här typen av leveranser och projekt med många stora och små kunder. Vi har erfarenhet från ett flertal branscher och vi arbetar främst med teknologier från Oracle och Microsoft.

Våra konsulter arbetar med datavisualisering och utveckling av smarta analyser och ger därmed våra kunder möjlighet att fatta smartare och mer korrekta beslut. Målet för många kunder idag är att bli mer datadrivna. För att hantera detta måste data samlas in, struktureras och lagras på rätt plattformar, antingen traditionella strukturerade relationsdatalager eller big data-lösningar. Hela arkitekturen för att bli en datadriven organisation kan placeras i molnet och våra konsulter har lång erfarenhet av att både bygga och flytta lösningar från on-prem till molnet.