<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Java

Hvad er Java? 

Java er et objektorienteret programmeringssprog udviklet af James Gosling og andre udviklere hos Sun Microsystems tilbage i 1990erne – selvom der sker meget med programmering, er Java på ingen måde forældet. De fleste kender måske Java fra deres netbank, hvor det program, som bruges til at logge ind med kører på Java. Man kan altså bruge Java til at udvikle programmer til sin computer eller applikationer til sin smartphone. Og Java bruges generelt til mange forskellige ting på internettet såsom chat-rooms og online spil som er bygget op omkring Java.

Java er det man kalder et “general purpose language”. Det betyder, at man kan benytte sproget på forskellige platforme – f.eks. Linux, Unix, Windows, Mac og andre mobile platforme. Med et programmeringssprog som Java kan man altså udvikle programmer og applikationer på tværs af platforme og ikke blot til en enkel.

Java bygger oprindeligt på programmeringssproget C++, men er efterfølgende blevet videreudviklet, så sproget i dag er langt mere simpelt og anvendeligt end C++ oprindeligt var. Netop moderniseringen og simpliciteten gør Java til et konkurrencedygtigt programmeringssprog, som mange programmører er ekstremt glade for.

Cegal og Java

Cegal benytter Java i mange projekter – og især i integrationsprojekter med Java og Camel, hvor det er muligt at udvikle nogle interessante Open Source løsninger. Vi har succes med at designe, udvikle og teste avancerede webløsninger på tværs af brancher. Vi har derudover også erfaring med applikationsservere som WebLogic, Glassfish, Tomcat, Struts, Swing, Spring og Wildfly.

Lær nogle af vores Java-specialister at kende:
#MeetOurTeam – Abraham >
#MeetOurTeam – Dalibor >

Læs mere om, hvordan vi arbejder med database udvikling >

Relaterede ord: 
Har du nogen spørgsmål omkring Java?