<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

MongoDB

Vad är MongoDB?

MongoDB står för Mongo Database och är ett plattformsoberoende dokumentorienterat databasprogram som brukar användas som ett alternativ till MySQL. Jämför man MongoDB med MySQL kan man säga att MongoDB inte är lika strikt när det gäller hur datat struktureras. Här grupperas informationen istället för att delas upp i relaterade tabeller med strikta rader och kolumner som man gör i MySQL. MongoDB finns både som öppen källkod samt i en betalversion och går att köras både on-prem eller som en cloud-baserad funktionstjänst. 

MongoDB finns både som öppen källkod samt i en betalversion och går att köras både on-prem eller som en cloud-baserad funktionstjänst. 

Cegal och MongoDB

På Cegal har vi jobbat med MongoDB i ett flertal projekt, vi är mycket duktiga på MongoDB-implementationer och konfiguration av lastbalansering, replikering och indexering.