<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

Managed Services

Hva er Managed Services?

Managed Services kan forklares med å outsource ansvaret for å opprettholde en rekke prosesser og funksjoner for å forbedre driften, og kutte utgifter i en virksomhet.

Dette vil si at man kan outsource visse IT-funksjoner til en tredjepartsleverandør, en administrert tjenesteleverandør/Managed Service Provider (MSP). Denne tjenesteleverandøren kan fjernstyre kundens og/eller sluttbrukers systemer, på proaktiv basis og under en abonnementsmodell.

IT-løsninger som overvåkes inkluderer vanligvis nettverk og servere, programvare- og teknologiinfrastruktur, datasikkerhetssystemer og generell nettverkssikkerhet og risikostyring.

Managed Services kan f.eks gi kunder stordriftsfordeler gjennom å outsourse vaktordninger, beredskapsvakter og support på systemer som krever dette 24/7. Det kan også være on-prem løsninger der en MSP har flere løsninger i en maskin for flere kunder. Ved å samle alle applikasjonene, dataene og ressursene de ansatte bruker i arbeidshverdagen på ett sted vil gi store fordeler.

Med Managed Service får virksomheter frigjort ressurser som kan brukes på mer verdiskapende arbeid og kjernekompetanse. Samtidig opprettholdes oppetid og kvalitet på IT-systemene bedres, som igjen resulterer i at bedriften blir mer effektiv og leverer bedre tjenester til deres kunder og ansatte.

Cegal og Managed Services

Cegal leverer sikker drift og overvåkning av forretningskristiske systemer i Norden og har en rekke kunder på dette området. Vi leverer spesialisert drift, overvåking og vedlikehold av hybride skyløsninger, fagapplikasjoner, databaser og forretningskritisk teknologi.


Les om: Hvordan vi hjelper Lovisenberg Sykehus med Managed Services >

Lurer du på noe rundt Managed Services?